Вожегова Раїса Анатоліївна

Директор Інституту
зрошуваного
землеробства НААН
Вожегова
Раїса Анатоліївна

Шановні колеги та гості!

Рада вітати Вас на сайті нашої установи!

  Інститут зрошуваного землеробства НААН – провідна науково-дослідна установа півдня, яка працює над розв’язанням фундаментальних і прикладних завдань ведення землеробства на зрошуваних і неполивних землях, а також є головною установою Центру наукового забезпечення АПВ Херсонської області, до якого входять Інститут зрошуваного землеробства НААН (головна установа), Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» - ННСГЦ з вівчарства НААН, Південна ДС ДС ІВПіМ НААН, Інститут рису НААН, Асканійська ДСДС ІЗЗ НААН, Генічеська ДС ДУ «Інститут зернових культур НААН», ДП «Херсонський науково-дослідний  та проектний інститут землеустрою Держземагенства України», ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», Херсонський національний технічний університет, Степовий філіал УНДІ лісового господарства і лісомеліорації Держкомлісгоспу і НАН, Південно-українська філія УкрНДІПВТ ім. Л.В. Погорілого, Херсонська філія ДУ «Інститут охорони ґрунтів України».

 Наукову діяльність забезпечує висококваліфікований колектив, що налічує 124 чоловіки, з яких 64 науковці, у т.ч. 9 докторів наук (з них 2 члени-кореспонденти НААН України), 33 кандидати наук, 34 аспіранти. У складі Інституту 5 наукових відділів та 5 лабораторій.
  В Інституті функціонує аспірантура за спеціальністю 201 – агрономія. Аспіранти вступу 2013-2015 рр. продовжують підготовку за спеціальностями: 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації, 06.01.05 – селекція і насінництво, 06.01.09 – рослинництво.
   У 2016 році утворена Спеціалізована вчена рада К 67.379.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 «Селекція і насінництво» строком на три роки.
    Трудовий колектив Інституту зрошуваного землеробства НААН відзначено нагородами:

  •   Почесною грамотою та медаллю Кабінету Міністрів України (№ 25571 від 01 жовтня 2014 р.) за вагомий внесок у розвиток вітчизняної агарної науки, ефективне використання зрошувальних земель, удосконалення ресурсозберігаючих і екологобезпечних технологій вирощування культур, впровадження наукових розробок у виробництво; 
  •   Грамотою Верховної Ради України (№ 1727 від 09 грудня 2015 р.) за вагомий внесок у розвиток вітчизняної аграрної науки в галузі зрошуваного землеробства, впровадження комплексних наукових розробок у агропромислове виробництво та підготовку висококваліфікованих фахівців для сільського господарства; 
  •   Міжнародним сертифікатом «ЕКСПОРТЕР РОКУ» та медаллю «IMPORT EXPORT AWARD» за результатами загальнодержавного рейтингу підприємств України у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
  •   Національною нагородою «Золотий символ якості»  Асамблеї ділових кіл;
  •   Нагородою і сертифікатом «ESQR’s Quality Achievements Awards 2017» за значні практичні досягнення у сфері управління якістю

                                 Pochesna_gramota_Kabinetu_Ministriv_Ukrainy_1Pochesna_gramota_Kabinetu_Ministriv_Ukrainy_2Medal_Kabinetu_Ministriv_UkrainyGramota  medal Verhovnoyi Rady Ukrayiny 2015Gramota Verhovnoyi Rady Ukrayiny 2015

Експортер рокуМедаль
СертифікатЗолотий символ якості

Certificate ESQRs Quality Achievements Awards 2017 ESQR

Gramota NAAS

   Наша мета – розробити структуру посівних площ і сівозмін для сільськогосподарських формувань різної спеціалізації зрошуваної зони України; впровадити енергозберігаючі, ґрунтозахисні способи основного обробітку ґрунту для отримання екологічно-чистої продукції; розкрити потенціал сортів і гібридів сільськогосподарських культур.

  Двічі на рік в Інституті видається Міжвідомчий тематичний науковий збірник "Зрошуване землеробство", який є фаховим науковим виданням.
   В нашій науково-дослідній установі Ви можете отримати консультаційні послуги та рекомендації щодо вирощування всіх сільськогосподарських культур в зрошуваних та неполивних умовах.
    Є акредитована лабораторія аналітичних досліджень, де надаються послуги з визначення агрохімічного аналізу ґрунту, аналізу ґрунту на вміст мікроорганізмів, технологічний аналіз зерна, біохімічний склад с.-г. продукції. Реалізується елітний насіннєвий матеріал пшениці озимої, ячменя озимого, сої, соняшнику, кукурудзи, люцерни, картоплі, ріпаку.
   Вже багато років при нашому Інституті функціонує база відпочинку «Науковець», де кожен охочий має можливість відпочити в затишних будиночках на березі Азовського моря.

Запрошуємо всіх бажаючих до співпраці з метою створення твердого фундаменту в сфері сільського господарства південного степу та по Україні в цілому!Joomla! Україна