Разова спеціалізована вчена рада

Наказ МОН №40 від 03 лютого 2017 р. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації

Положення про Разову спеціалізовану вчену раду ІЗЗ НААН

Вимоги до оформлення дисертації

Захисти докторів філософії