Наукові школи

НАУКОВІ ШКОЛИ
 
При Інституті зрошуваного землеробства в 1951 році було відкрито аспірантуру за спеціальностями: «Агротехніка», «Селекція і насінництво», «Захист рослин», «Механізація». В 1954 р. до них додалися спеціальності «Фізіологія рослин» і «Агрохімія».
3 2003 року навчання в аспірантурі здійснюється за спеціальностями: 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації», 06.01.05 «Селекція і насінництво», 06.01.09 «Рослинництво», а з 2016 року, згідно одержаної ліцензії, навчання аспірантів проводиться за спеціальністю 201  «Агрономія» та трьома спеціалізаціями: сільськогосподарські меліорації, селекція і насінництво, рослинництво.
За багаторічний період функціонування Інститут були створені потужні наукові школи під керівництвом провідних вчених.
 
ОСНОВНІ НАУКОВІ ШКОЛИ

ЛИСОГОРОВ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ

доктор с.-г. наук, професор

Теоретичні основи та практичні аспекти розвитку зрошуваного землеробства в умовах півдня України

ФІЛІП'ЄВ ІВАН ДАВИДОВИЧ

доктор с.-г. наук, професор,

Заслужений діяч науки і техніки України

Нормування витрат мінеральних добрив за методом оптимальних параметрів та наукове обґрунтування органо-мінеральних систем удобрення с.-г. культур.

ОРЛЮК АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ

доктор с.-г. наук, професор,

Заслужений діяч науки і техніки України

Методологічне обґрунтування селекції зернових культур для зрошуваних  і неполивних умов півдня України

НЕТІС ІВАН ТИМОФІЙОВИЧ

доктор с.-г. наук, професор,  Заслужений діяч науки і техніки України

Наукове обґрунтування та розробка енергозберігаючих технологій вирощування зернових культур в умовах півдня України

ГУСЄВ МИКОЛА ГАВРИЛОВИЧ

доктор с.-г. наук, професор

Агробіологічне обґрунтування та розробка технологічних прийомів підвищення продуктивності агроценозів при конвеєрному виробництві кормів в умовах зрошення Степу України

ГАМАЮНОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА

доктор с.-г. наук, професор

Родючість ґрунтів, оптимізація систем удобрення сільськогосподарських культур та ефективне використання добрив

БУГАЄВА ІЗАБЕЛЛА ПАВЛІВНА 

кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

Наукове обґрунтування технологій вирощування картоплі різних строків садіння на зрошуваних землях за двоврожайної культури

ЛАКТІОНОВ БОРИС ІВАНОВИЧ

кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

Еколого-меліоративне обґрунтування технологій вирощування рису в умовах півдня України

ПИСАРЕНКО ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ

кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

Водозберігаючі режими зрошення сільськогосподарських культур.

ВОЖЕГОВА РАЇСА АНАТОЛІЇВНА

доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, Заслужений діяч науки і техніки України

Наукові основи зрошуваного землеробства, сільськогосподарських  меліорацій та адаптивного рослинництва. Селекція та насінництво сільськогосподарських культур для умов посушливого клімату Південного Степу України  

ЛАВРИНЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

доктор с.-г. наук, професор,

академік НААН

Розробки теоретичних основ адаптивної селекції сільськогосподарських культур для зрошуваних і неполивних умов. Науково-методологічні аспекти агротехнологій в умовах аридного клімату

МАЛЯРЧУК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник

Наукові та практичні засади  раціонального використання систем та способів обробітку ґрунту у сівозмінах з різним насиченням сільськогосподарських культур

ГОЛОБОРОДЬКО СТАНІСЛАВ ПЕТРОВИЧ

доктор с.-г. наук, професор, Заслужений працівник сільського господарства України

Оптимізація технологій вирощування кормових культур на зрошуваних  і неполивних землях Південного Степу України, розробка ресурсоощадних агрозаходів для створення високопродуктивних агрофітоценозів

ГРАНОВСЬКА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

доктор економ. наук, професор

Теоретико-методологічні основи економіка природокористування на меліорованих ландшафтах та охорона навколишнього природного середовища