Робочі програми

Спеціальність 201 „Агрономія”  

Дисципліни загальної підготовки:

    - Філософія 2016,

    - Філософія науки 2019

    - Методика дослідної справи та організація підготовки дисертаційної роботи: 2019, 2020

    - Іноземна мова: 2016

   - Іноземна мова професійного спрямування: 2019

Дисципліни професійної підготовки:

    - Інформаційні технології в агрономії: 2019, 2020

    - Наукові основи сучасного сільськогосподарського виробництва: 2019, 2020

    - Управління науковими проектами: 2019, 2020

    - Інтенсивні системи землеробства: 2019, 2020

    - Педагогіка вищої школи: 20192020

Вибіркові дисципліни:

    - Оцінка якості грунтів: 2019, 2020

    - Сільськогосподарські меліорації: 2019, 2020

    - Селекція і насінництво: 20192020

    - Наукові основи селекції та насінництва:  2021

    - Рослинництво: 20192020

    - Адаптивне рослинництво: 2021

    - Сучасні технології в землеробстві: 2019, 2020

    - Спеціальна селекція польових культур: 2019, 2020, 2021

    - Екологічна безпека та ефективність використання земель с.-г. призначення: 2019, 2020

    - Біотехнології у рослинництві: 2019, 2020, 2021