Робочі програми

Спеціальність 201 „Агрономія”  

Дисципліни загальної підготовки:

    - Філософія 2016, 2019

    - Методика дослідної справи та організація підготовки дисертаційної роботи: 2019, 2020

    - Іноземна мова: 2016, 2019

 

Дисципліни професійної підготовки:

    - Інформаційні технології в агрономії: 2019, 2020

    - Наукові основи сучасного сільськогосподарського виробництва: 2019, 2020

    - Управління науковими проектами: 2019, 2020

    - Інтенсивні системи землеробства: 2019, 2020

    - Педагогіка вищої школи: 20192020

Вибіркові дисципліни:

    - Оцінка якості грунтів: 2019, 2020

    - Сільськогосподарські меліорації: , 2019, 2020

    - Селекція і насінництво: 2019, 2020

    - Рослинництво: 2019, 2020

    - Сучасні технології в землеробстві: 2019, 2020

    - Спеціальна селекція: 2019, 2020

    - Екологічна безпека та ефективність використання земель с.-г. призначення: 2019, 2020

    - Біотехнології в рослинництві: 2019, 2020