Нормативні документи

Правила внутрішнього розпорядку ІЗЗ НААН 2011р.

Положення про Вчену раду ІЗЗ НААН 2012р.

Антикорупційна програма ІЗЗ НААН 2016р.

Положення ІЗЗ НААН про якість освіти -2016р.

Положення про вибір навчальних дисциплін ІЗЗ НААН 2016р.

Положення про організацію освітнього процесу ІЗЗ НААН 2016р.

Положення про порядок підготовки здобувачів - докторів філософії ІЗЗ НААН 2016р.

Положення про НМК ІЗЗ НААН 2016р.

Положення про інформаційний супровід веб-ресурсів ІЗЗ НААН ІЗЗ НААН 2016р.

Положення про антиплагіат ІЗЗ НААН ІЗЗ НААН 2016р.

Кодекс академічної доброчесності ІЗЗ НААН 2016р.

Положення про порядок проведення рейтингової оцінки ІЗЗ НААН 2016р.

Положення про проектну та групу забезпечення спеціальності ІЗЗ НААН 2018р.

Положення про освітні програми ІЗЗ НААН 2019р.

Положення про силлабус ІЗЗ НААН 2019р.

Положення про Раду молодих вчених ІЗЗ НААН 2019р.

Положення про Раду роботодавців ІЗЗ НААН 2019р.

Положення про приймальну комісію ІЗЗ НААН 2019р.

Положення про педагогічну практику ІЗЗ НААН 2019р.

Положення про інклюзивне навчання ІЗЗ НААН 2019р.

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій ІЗЗ НААН 2019р.

Положення про порядок визначення результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті ІЗЗ НААН 2019р.

Положення про підвищення кваліфікації ІЗЗ НААН 2019р.

Положення про відділ аспірантури та докторантури ІЗЗ НААН 2019р.

Положення про порядок підготовки здобувачів докторів філософії та докторів наук ІЗЗ НААН 2019р.

Положення про психологічну службу ІЗЗ НААН 2020р.

Етичний кодекс ІЗЗ НААН 2020р.

Кодекс безпечного освітнтого середовища ІЗЗ НААН 2020р.

Програма стратегічного розвитку ІЗЗ НААН 2016-2020рр.

Стратегія розвитку ІЗЗ НААН 2021-2030рр.