Лабораторія економіки

Димов О.М. 

Завідувач – кандидат с.-г. наук,

Димов Олександр Миколайович

Склад лабораторії:

Кисельова Ріма Анатоліївна     

ст.н.с., кандидат економічних наук

Бояркіна Любов Вадимівна     

ст.н.с., кандидат с.-г. наук

Білоруська Ольга Миколаївна

провідний економіст





Види послуг:

  • Науковий супровід: розробка методичних рекомендацій з визначення ефективності меліоративних заходів, з економічної оцінки ефективності впровадження завершених наукових розробок в агропромисловому виробництві; методика визначення окупності води, яка подається каналами комплексного призначення.
  • Аналітичні дослідження: аналіз стану водогосподарсько-меліоративного комплексу Херсонської області та України; рекомендації з підвищення еколого-економічної ефективності його функціонування; розробка організаційно-економічних засад ефективності використання земельних, водних і трудових ресурсів у зоні зрошення Степу України.
  • Інші послуги: розробка технолого-економічних карт з різними параметрами врожайності та забезпеченості матеріально-технічними ресурсами, розробка бізнес-планів для сільськогосподарських формувань різної спеціалізації, виконання господарських договорів.


Виконано ряд розробок з питань підвищення економічної ефективності використання зрошуваних земель:

  • одержання максимального прибутку з кожного гектару поливної ріллі;
  • збереження родючості ґрунтів, екологічної чистоти довкілля;
  • зниження енергоємності сільгоспвиробництва в цілому, та рослинної продукції зокрема;
  • прискорення терміну окупності капіталовкладень у зрошення та швидке отримання обігових коштів у зрошуваному землеробстві.