Лабораторія неполивного землеробства

Novohyzhniy M.V.Завідувач - кандидат с.-г. наук
Новохижній Микола Володимирович

    Лабораторія розробляє та вдосконалює ресурсозберігаючі екологічно-безпечні технології вирощування зернових, технічних та бобових культур, адаптовані для посушливих умов південного Степу, які дають можливість отримувати високоякісну продукцію в господарствах різних форм власності з різним ресурсним забезпеченням. Розробляє особливості агротехніки нових гібридів соняшнику та сортів озимого ріпаку, а також процеси формування елементів продуктивності їх посівів для підвищення реалізації ресурсного потенціалу рослин. Досліджує зміни клімату в регіоні та розробляє заходи з протидії негативному їх впливу на сільськогосподарські культури. Прооводить визначення адаптовності до посушливих умов сучасних сортів і гібридів вітчизняної та іноземної селекції основних та нішевих культур на демонстраційних полігонах.

 

 

Склад лабораторії:

Коваленко Анатолій Михайлович       провідний науковий співробітник, кандидат с.-г. наук
Тимошенко Григорій Захарович ст.н.с., кандидат с.-г. наук
Чекамова Ольга Леонідівна н.с.
Черевко Ріта Василівна фахівець
Денисова Віра Григорівна лаборант
Таран Юлія Володимирівна лаборант
 
Вид послуг:
Науковий супровід технології вирощування пшениці озимої та ярої, соняшнику, ріпаку, гороху, сорго, проса, нуту, сочевиці;
Розробка структури посівних площ та сівозмін;
Розробка систем обробітку ґрунту в сівозмінах та під окремі культури.
Лабораторія здійснює дослідження, спрямовані на розробку і вдосконалення систем землеробства для неполивних земель південного Степу, а також систем органічного землеробства. Науково-дослідні роботи виконуються на базі тривалих стаціонарних і тимчасових польових дослідів.
 
Співробітниками лабораторії:
  • розроблено наукові основи побудови та організації польових сівозмін для багатогалузевих господарств та господарств з обмеженими розмірами землекористування;
  • встановлено оптимальне співвідношення зернових і технічних культур у сівозмінах короткої ротації;Співробітники лабораторії
  • досліджено процеси впливу різних сільськогосподарських культур, видів сівозмін на водний режим, баланс вологи в ґрунті, накопичення та втрати органічної речовини ґрунту, зміни фітосанітарного стану посівів та ґрунту;
  • для зони південного Степу розроблено ефективну систему обробітку ґрунту, спрямовану на зменшення енерговитрат та зниження інтенсивності механічного обробітку, що забезпечує збереження родючості ґрунту;
  • розроблена технологія вирощування сучасних безпаркоптичних сортів конопель з метою виробництва целюлозовмісних матеріалів.

    
      Досягнуто значних результатів у галузі неполивного землеробства та землекористування:

  • спільно з науковцями Молдови створено перший в Україні гібрид сорізу з рівнем врожайності на зрошенні понад 90 ц/га та  55-60 ц/га на неполивних землях;
  • розроблено основні параметри технології його вирощування на ділянках гібридизації в товарних посівах;
  • розроблено технологію вирощування конопель з якісними показниками, які дозволяють використовувати їх стебла для виробництва целюлозовмісних матеріалів.

 Співробітники     За останні роки наукові співробітники отримали 7 патентів на винаходи, опублікували 3 книги, 1 монографію, 320 наукових праць.  Лабораторія має сучасне обладнання, динамічно розвивається, впроваджуючи досягнення у виробництва посушливого Степу.