Лабораторія овочівництва

Kosenko NP Завідувач – кандидат с.-г. наук,
Косенко Надія Павлівна

 
 

Склад лабораторії:
 
Кобиліна Наталя Олександрівна       ст. н.с., кандидат с.-г. наук,

Бондаренко Катерина Олексіївна

н.с.,

Погорєлова Валентина Олександрівна

аспірант,

Долгополова Валентина Григорівна

лаборант

Курілова Ірина Юріївна

лаборант

 
Вид послуг:
  Розробка та науковий супровід технологій вирощування овочевих культур.
  Реалізація продукції: насіння овочевих культур.
  Інші послуги: виробництво насіння на замовлення споживачів.
 

       Лабораторію створено в 1959 р. Перший завідувач – кандидат с.-г. наук, лауреат Державної премії УРСР Є.М. Горбатенко.Співробітники лабораторії Під її керівництвом було розроблено і впроваджено у виробництво індустріальну технологію вирощування овочевих культур на зрошуваних землях півдня України, однією із складових якої було комбайнове збирання плодів томата. Вивчались питання вирощування ранніх овочів, підвищення ефективності парникового господарства і овочівництва закритого ґрунту.
      3 1995 р. відділ очолював Г.Ф. Ківер, з 2004 р. - В.В. Васюта, з 2011 р. – Люта Ю.О., з 2017 - Косенко Н.П.
      Розроблено і впроваджено у виробництво ресурсозберігаючі екологічно-адаптовані технології вирощування овочевих культур на зрошуваних і неполивних землях півдня України, які передбачають максимальну механізацію основних технологічних операцій та скорочення витрат на виробництво продукції.
Лабораторія овочівництва        У 1981 р. була розпочата селекційна робота з культурою томата. В співавторстві з науковцями Черкаської дослідної станції ЮБ УААН були створені сорти томата СХ-1, СХ-2, СХ-3, СХ-4.
       Нині основними напрямками селекційної роботи, яку очолює кандидат с.-г. наук Ю.О. Люта, є дослідження генетичних закономірностей формування ознак адаптивності до умов півдня України при створенні високотехнологічних сортів томата, придатних до механізованого збирання.
Генетичні та селекційні здобутки знайшли практичне застосування при створенні нових сортів томата Наддніпрянський 1, Кіммерієць, Сармат, Інгулецький, Тайм, занесених до Реєстру сортів рослин України. Сорти Легінь і Кумач знаходяться у Державному сортовипробуванні.

      У лабораторії проводяться наукові дослідження з удосконалення існуючих методів ведення насінництва овочевих культур для отримання високоякісного насіння томата та буряка столового. Вивчаються продукційні процеси овочевих рослин в сівозміні короткої ротації з метою оптимізації технологічних процесів по зменшенню антропогенного навантаження на ґрунти при краплинному зрошенні.
      Наукові розробки лабораторії захищені 18 патентами України, в тому числі 5 з них отримано на сорти томата Наддніпрянський 1, Кіммерієць, Сармат, Інгулецький, Тайм. 
Лабораторія овочівництва
Лабораторія овочівництва