Лабораторія овочівництва

luta yo Завідувач – кандидат с.-г. наук,
Люта Юлія Олександрівна

 
 

Склад лабораторії:
 
Кобиліна Наталя Олександрівна       ст. н.с., кандидат с.-г. наук,
Косенко Надія Павлівна ст. н.с., кандидат с.-г. наук,

Сергеєв Артем Віталійович

аспірант,

Бондаренко Катерина Олегівна   

аспірант,

Погорєлова Валентина Олександрівна

аспірант,

Долгополова Валентина Григорівна

лаборант,

Непийвода Лілія Анатоліївна

лаборант

 
Вид послуг:
  Розробка та науковий супровід технологій вирощування овочевих культур.
  Реалізація продукції: насіння овочевих культур.
  Інші послуги: виробництво насіння на замовлення споживачів.
 

   Люта Ю.О.    Лабораторію створено в 1959 р. Перший завідувач – кандидат с.-г. наук, лауреат Державної премії УРСР Є.М. Горбатенко.Співробітники лабораторії Під її керівництвом було розроблено і впроваджено у виробництво індустріальну технологію вирощування овочевих культур на зрошуваних землях півдня України, однією із складових якої було комбайнове збирання плодів томата. Вивчались питання вирощування ранніх овочів, підвищення ефективності парникового господарства і овочівництва закритого ґрунту.
      3 1995 р. відділ очолював Г.Ф. Ківер, з 2004 р. - кандидат с.-г. наук В.В. Васюта, з 2011 р. – Люта Ю.О.
      Розроблено і впроваджено у виробництво ресурсозберігаючі екологічно-адаптовані технології вирощування овочевих культур на зрошуваних і неполивних землях півдня України, які передбачають максимальну механізацію основних технологічних операцій та скорочення витрат на виробництво продукції.
Лабораторія овочівництва        У 1981 р. була розпочата селекційна робота з культурою томата. В співавторстві з науковцями Черкаської дослідної станції ЮБ УААН були створені сорти томата СХ-1, СХ-2, СХ-3, СХ-4.
       Нині основними напрямками селекційної роботи, яку очолює кандидат с.-г. наук Ю.О. Люта, є дослідження генетичних закономірностей формування ознак адаптивності до умов півдня України при створенні високотехнологічних сортів томата, придатних до механізованого збирання.
Генетичні та селекційні здобутки знайшли практичне застосування при створенні нових сортів томата Наддніпрянський 1, Кіммерієць, Сармат, Інгулецький, Тайм, занесених до Реєстру сортів рослин України. Сорти Легінь і Кумач знаходяться у Державному сортовипробуванні.

      В лабораторії ведуться наукові дослідження з удосконалення існуючих методів ведення насінництва овочевих культур для отримання високоякісного насіння томата та буряка столового. Вивчаються продукційні процеси овочевих рослин в сівозміні короткої ротації з метою оптимізації технологічних процесів по зменшенню антропогенного навантаження на ґрунти при краплинному зрошенні.
      Наукові розробки лабораторії захищені 18 патентами України, в тому числі 5 з них отримано на сорти томата Наддніпрянський 1, Кіммерієць, Сармат, Інгулецький, Тайм. 


 Лабораторія овочівництваЛабораторія овочівництва
Лабораторія овочівництва