Наукова бібліотека

Пілярська Олена
 Завідувач - кандидат с.-г. наук
Пілярська Олена Олександрівна 
  Науково-технічна бібліотека Інституту зрошуваного землеробства НААН створена у 1889 році на базі провідної науково-дослідної установи на півдні України.
  Бібліотечний фонд багатогалузевий, комплектується літературою з питань аграрного виробництва, рослинництва, землеробства, сільськогосподарських меліорацій, ґрунтознавства, кормовиробництва, овочівництва та інших галузей сільського господарства.
   Фонд налічує понад 133 тис. примірників, серед яких книги, збірники наукових праць, методичні рекомендації, дисертації, періодичні видання, рукописні та електронні матеріали вітчизняних та іноземних видавництв. З новинками літератури можна ознайомитись на постійно діючих виставках: «Нові книги», «Нові періодичні видання», «Наукові праці співробітників ІЗЗ», «Аграрна наука-виробництву», «На допомогу спеціалістам».
        Поряд з сучасними виданнями у бібліотеці є рідкісні видання, зокрема ранніх історичних періодів та значних етапів в історії нашої держави та інших країн. Особливо цінні книги, що видані в дореволюційний період, період Української революції 1917-1920 рр., довоєнний період 1921-1941 рр., період німецької окупації та реконструкції (1941-1948 рр.) і видані невеликим накладом. Є видання, які пов'язані з іменами видатних вчених аграрників, що зробили значний внесок у розвиток науки.
 
Бібліотека ІЗЗ НААНЕлектронна бібліотека
    В бібліотеці впроваджується інтегрована бібліотечно-бібліографічна система «ІРБІС», яка відповідає міжнародним вимогам, що пред'являються до сучасних бібліотечних систем, і, в той же час, підтримує всі бібліотечні традиції. Формується електронний каталог невід'ємна частина бібліотеки, аналог друкованого, але з більшими пошуковими можливостями.
      Джерелом поповнення баз даних є введення нових надходжень (книги, аналітичний розпис статей та періодичних видань, збірників наукових праць, авторефератів дисертацій.
 
Інформаційні послуги
      Забезпечити доступ до фонду бібліотеки Вам допоможе мережа каталогів і картотек, які знаходяться в читальному залі бібліотеки:
  • Алфавітний каталог (читацький)
  • Систематичний каталог (читацький)
  • Електронний каталог
Бібліотека ІЗЗ НААНСистема каталогів включає:
  • Каталог періодичних видань
  • Каталог наукових праць співробітників ІЗЗ (в т.ч. дисертацій та авторефератів дисертацій)
  • Алфавітний каталог іноземної літератури
Картотеки:
  • Систематична картотека статей
  • Краєзнавча
  • Предметна
У читальному залі можна скористуватись Електронним каталогом.
При користуванні каталогами та картотеками (традиційними та електронним) звертайтесь за консультаціями до бібліотечних працівників, які проінформують Вас з будь-якого питання.
 Бібліотека ІЗЗ НААН
 

 Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції "Досягнення вітчизняної аграрної науки: історія, сучасний стан та перспективи розвитку" від 15 листопада 2018 року

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційні розробки молоді - сучасному землеробству" від 15 травня 2018 року

 Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції "Інноваційні технології та препарати в системі органічного землеробства Степу" від 06 березня 2018 року 

 Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції "Стан і перспективи розвитку селекції в умовах змін клімату" від 23 лютого 2018 року