НОВИНИ / NEWS

03.10.2018

Міжнародна науково-практична конференція «Вплив змін клімату на онтогенез рослин»

   Вчені Інституту зрошуваного землеробства НААН д.ек.н. Л.М. Грановська, к.с.-г.н. А.М. Влащук та О.С. Дробіт сьогодні взяли активну участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Вплив змін клімату на онтогенез рослин», яка проходить 3-5 жовтня в Миколаївському національному аграрному університеті. Л.М. Грановська виступила з доповіддю за темою «Причини деградації та напрями збереження родючості ґрунтів Південного степу України».

03.10.18 103.10.18 203.10.18 4