НОВИНИ / NEWS

07.02.2019

Єдиний державний кваліфікаційний іспит

 Директор Інституту зрошуваного землеробства НААН  Раїса Вожегова приймає участь у роботі екзаменаційної комісії на факультеті агротехнологій зі спеціальності 201 "Агрономія" (ОС "Магістр" та ОКР "Спеціаліст") в Миколаївському національному аграрному університеті. Рішенням вченої ради МНАУ її затверджено головою екзаменаційної комісії на 2019 рік. 
Єдиний державний кваліфікаційний іспит проводиться з 4 по 9 лютого.

1 2