НОВИНИ / NEWS

29.11.2019

Круглий стіл «Наукове забезпечення та практичний досвід ґрунтозберігаючого землеробства»

 28 листопада в Інституті зрошуваного землеробства відбувся Круглий стіл «Наукове забезпечення та практичний досвід ґрунтозберігаючого землеробства», присвячений святкуванню Всесвітнього дня ґрунтів. Метою заходу було привернення уваги науковців, державних службовців та фахівців сільського господарства до необхідності збереження ґрунту як важливого компонента природної екосистеми, продовольчої безпеки та забезпечення добробуту людини. В роботі Круглого столу взяли участь представники наукових установ, вищих навчальних закладів, державних органів управління та фахівці сільськогосподарських підприємств.
 Під час засідання обговорювались актуальні питання щодо використання, відтворення та охорони ґрунтів з напрямів: наукове забезпечення раціонального використання ґрунтів, попередження їх деградації та сталого розвитку сільських територій; розробка та освоєння ґрунтозахисних адаптивних систем землеробства; низьковуглецеві технології, системи, способи та прийоми обробітку ґрунту; вплив регіональних змін клімату на показники родючості ґрунтів та стан екосистем; економічні, екологічні та правові аспекти використання ґрунтового покриву за умов децентралізації управління територіальним розвитком.

Круглий стіл Круглий стіл kr stol 3 Круглий стіл