Нормативні документи

Положення про Вчену раду

Правила внутрішнього розпорядку

Антикорупційна програма ІЗЗ НААН 2016

Положення ІЗЗ НААН про якість освіти -2016

Положення про вибір навчальних дисциплін ІЗЗ НААН

Положення про організацію освітнього процесу ІЗЗ НААН 2016

Положення про порядок підготовки здобувачів  докторів філософії ІЗЗ НААН 2016

Положення про освітні програми

Положення про Раду молодих вчених

Положення про Раду роботодавців

Положення про приймальну комісію

Положення про інформаційний супровід веб-ресурсів ІЗЗ НААН

Програма стратегічного розвитку ІЗЗ НААН 2016-2020

Положення про антиплагіат ІЗЗ НААН

Кодекс академічної доброчесності

Положення про відділ аспірантури та докторантури

Положення про порядок підготовки здобувачів докторів філософії та докторів наук ІЗЗ НААН