Послуги

   Інститут зрошуваного землеробства НААН надає фахові послуги науково-дослідним установам, фермерським та приватним господарствам.

Агрохімічні аналізи ґрунту   Послуги, що надають висококваліфіковані фахівці Інституту зрошуваного землеробства НААН:

 

  • Агрохімічні аналізи ґрунту на: вміст нітратного азоту, рухомого фосфору, обмінного калію, гумусу, нітрифікаційну здатність, органічну речовину, сольовий склад води і ґрунту, поглинання основи, рН;
  • Мікробіологічний склад ґрунту: амоніруючі, олігонітрофільні, денітрифікуючі, нітрифікуючи, що використовують мінеральний азот, целюлозо-руйнівні бактерії, гриби, актиноміцети, ферменти, азот-фіксуюча здатність.
  • Біохімічний склад кормів, овочів, картоплі, зерна, насіння сільськогосподарських культур: склад протеїну, жиру, сухої речовини, клітковини, нітратів, перетравленого протеїну, кормових одиниць, загального цукру, каротину, крохмалю, вітаміну С, фосфору, калію, рН.
  • Технологічні аналізи зерна пшениці, проса, ячменю: вологість, засміченість, вирівняність, натура, склад вологої клейковини, сила муки, хлібопекарські властивості муки, плівчастість, вихід крупи, кулінарні якості крупи.

 

   В Інституті зрошуваного землеробства НААН також можна отримати:

  • Консультації з відбору зразків ґрунту, води, сільськогосподарської продукції для аналізу.
  • Рекомендації із застосування добрив під сільськогосподарські культури.

 

   Аналітичні роботи здійснюються на сучасному вітчизняному та імпортному обладнанні експрес-методами.

Агрохімічні аналізи ґрунтуАгрохімічні аналізи ґрунту

Гарантуємо швидке та високоякісне обслуговування!