пшениця озима

   Створені і впроваджені у виробництво нові сорти пшениці озимої, адаптовані до різних строків сівби на зрошуваних землях у південному регіоні України. Потенційна врожайність 9,0-10,0 т/га.

    Сорти пшениці м'якої озимої: ©Анатолія, ©Благо, ©Бургунка, ©Конка, ©Кохана, ©Ледя, ©Марія, ©Овідій, ©Росинка, ©Херсонська безоста,
©Херсонська 99.

   Також в Інституті зрошуваного землеробства НААН створені 3 сорти пшениці твердої озимої: ©Андромеда, ©Дніпряна, ©Кассіопея.

   Для кращої якості зображення характеристики сортів
   натисніть на нього один раз

Сорти ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ м'якої:

 Anatoliya

Blago

Burgunka

Konka

Kohana

Ledya

Mariya

Ovidiy

Rosinka

Khersonska bezosta

Khersonska 99

 

Сорти ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ твердої:

Andromeda

Dnipryana

Kassiopeya