Розробки

Наукові розробки лабораторії біотехнології картоплі Інституту зрошуваного землеробства НААН

 

CIMG4839

sorti_kartopli 
 

 • Схема насінництва картоплі для умов півдня України з використанням методу двоврожайної культури
     Схема насінництва картоплі з використанням вихідного матеріалу, оздоровленого в культурі in vitro та подальшим його репродукуванням у двоврожайній культурі, яка  забезпечить отримання для умов зрошення на півдні України при ранньому збиранні в весняному садінні та в літній посадці свіжозібраними бульбами 18,0-20,0 т/га високоякісного насіннєвого матеріалу картоплі. 
 • Технологія вирощування продовольчої картоплі на зрошуваних землях в умовах Південного Степу
     Параметри технологічного процесу вирощування картоплі на зрошуваних землях в умовах Південного Степу, які дозволяють одержувати високоякісну продовольчу продукцію та забезпечують  рівень урожайності 30-35 т/га при значному скороченні витрат матеріальних ресурсів.
 •  Оздоровлений з використанням методів біотехнології та двоврожайної культури  насіннєвий матеріал картоплі
     Оздоровлений вихідний матеріал картоплі забезпечує збільшення відносно аналогів коефіцієнту розмноження на 12-17% та зниження енергетичних витрат на 15-20%, дозволяє товаровиробникам одержувати  високоякісну продукцію для споживання населенням регіону та інших областей України протягом року. 
 • Екологічно–безпечні ресурсозберігаючі технології вирощування насіннєвої та продовольчої картоплі в умовах зрошення на півдні України з використанням методу двоврожайної культури
      Оптимізована технологія вирощування картоплі, яка включає схему садіння бульб 70-30 см від літнього садіння попереднього року, систему захисту свіжозібраних бульб препаратами біологічного походження, внесення мінеральних добрив з поливною водою, оптимізований режим зрошення картоплі літнього садіння. Технологія дозволяє отримувати у літньому садінні 22,0 т/га продовольчої та 18,9 т/га насіннєвої картоплі високої якості при зниженні витрат на виробництво на 10-12%. 

biotechnologykartofel-gm