Розробки

Сучасна технологія вирощування новітніх сортів і гібридів сорго зернового

  • Сучасна технологія вирощування новітніх найбільш посухостійких сортів і гібридів сорго зернового, адаптованих до змін клімату в Південному Степу
       Оптимізація густоти стояння рослин та удобрення сучасних сортів і гібридів зернового сорго залежно від вологозабезпечення грунту на час сівби.