Розробки

Раціональні заходи збереження і підвищення родючості зрошуваних земель півдня України

  • Раціональні заходи збереження і підвищення родючості зрошуваних земель півдня України
       Визначені параметри якісних і кількісних змін ґрунтових процесів під впливом антропогенних факторів, що забезпечують зменшення доз внесення мінеральних добрив та хімічних меліорантів на 8-12% за рахунок внесення фосфогіпсу по поверхні мерзло-талого ґрунту навесні дозою 3 т/га на фоні застосування мінеральних добрив дозою N120P90, обробки насіння перед сівбою азотфіксувальним мікробним препаратом і заорювання стебел кукурудзи один раз за ротацію сівозміни.