Вожегова Раїса Анатоліївна

Директор Інституту
зрошуваного
землеробства НААН
Вожегова
Раїса Анатоліївна

Шановні колеги та гості!

Рада вітати Вас на сайті нашої установи!

 

  Інститут зрошуваного землеробства НААН – провідна науково-дослідна установа півдня, яка працює над розв’язанням фундаментальних і прикладних завдань ведення землеробства на зрошуваних і неполивних землях, а також є головною установою Центру наукового забезпечення АПВ Херсонської області, до якого входять Інститут зрошуваного землеробства НААН (головна установа), Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» - ННСГЦ з вівчарства НААН, Південна ДС ДС ІВПіМ НААН, Інститут рису НААН, Асканійська ДСДС ІЗЗ НААН, Генічеська ДС ДУ «Інститут зернових культур НААН», ДП «Херсонський науково-дослідний  та проектний інститут землеустрою Держземагенства України», ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», Херсонський національний технічний університет, Степовий філіал УНДІ лісового господарства і лісомеліорації Держкомлісгоспу і НАН, Південно-українська філія УкрНДІПВТ ім. Л.В. Погорілого, Херсонська філія ДУ «Інститут охорони ґрунтів України».

У 2018 році Інститутом зрошуваного землеробства НААН у плідній співпраці з Миколаївським національним аграрним університетом та іншими науковими установами, закладами вищої освіти та комерційними агропідприємствами було створено навчально-науково-виробничий консорціум «Південний». В рамках Консорціуму проводяться комплексні дослідження з розробки інноваційних технологій вирощування с.-г. культур, впровадження їх в освітній процес та виробництво.

Інститут зрошуваного землеробства НААН  є головною установою з виконання ПНД НААН 5 «Формування збалансованих систем землеробства на зрошуваних землях в умовах кліматичних змін» («Зрошуване землеробство»), крім того співробітники і здобувачі вищої освіти установи та його дослідної мережі працюють над виконанням іще 14-ти державних ПНД НААН: 2 «Система землеробства і землекористування», 3 «Гнучкі технологічні процеси та їх технічне забезпечення», 7 «Агрокосмос», 11 «Біоконтроль», 16 «Соняшник», 17 «Генетичні ресурси рослин», 20 «Овочівництво і баштанництво», 21 «Картоплярство», 24 «Захист рослин», 25 «Кормовиробництво», 26 «Біоенергетичні ресурси», 31 «Генетика, збереження та відтворення біоресурсів у тваринництві», 41 «Інноваційний розвиток», 42 «Інноваційна біоекономіка».

Наукову діяльність забезпечує висококваліфікований колектив, що налічує 114 чоловік, з яких 58 науковців, у т.ч. 13 докторів наук (з них 2 академіки НААН), 31 кандидат наук. У складі Інституту 6 наукових відділів та 1 лабораторія.  

  В Інституті функціонує докторантура та аспірантура за спеціальністю 201 – агрономія.  
 У 2019 році створена Спеціалізована вчена рада Д 67.379.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації» та 06.01.05 «Селекція і насінництво».

 

Трудовий колектив Інституту зрошуваного землеробства НААН відзначено нагородами:

  •   Почесною грамотою та медаллю Кабінету Міністрів України (№ 25571 від 01 жовтня 2014 р.) за вагомий внесок у розвиток вітчизняної агарної науки, ефективне використання зрошувальних земель, удосконалення ресурсозберігаючих і екологобезпечних технологій вирощування культур, впровадження наукових розробок у виробництво; 
  •   Грамотою Верховної Ради України (№ 1727 від 09 грудня 2015 р.) за вагомий внесок у розвиток вітчизняної аграрної науки в галузі зрошуваного землеробства, впровадження комплексних наукових розробок у агропромислове виробництво та підготовку висококваліфікованих фахівців для сільського господарства; 
  •   Міжнародним сертифікатом «ЕКСПОРТЕР РОКУ» та медаллю «IMPORT EXPORT AWARD» за результатами загальнодержавного рейтингу підприємств України у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
  •   Національною нагородою «Золотий символ якості»  Асамблеї ділових кіл;
  •   Нагородою і сертифікатом «ESQR’s Quality Achievements Awards 2017» за значні практичні досягнення у сфері управління якістю
      Pochesna_gramota_Kabinetu_Ministriv_Ukrainy_1Почесна грамота КМУ_2Медаль КМУГрамота ВР України 2015Gramota Verhovnoyi Rady Ukrayiny 2015

Експортер рокуМедальСертифікатЗолотий символ якості

Certificate ESQRs Quality Achievements Awards 2017 ESQRGramota NAAS

   Наша мета – розробити структуру посівних площ і сівозмін для сільськогосподарських формувань різної спеціалізації зрошуваної зони України; впровадити енергозберігаючі, ґрунтозахисні способи основного обробітку ґрунту для отримання екологічно-чистої продукції; розкрити потенціал сортів і гібридів сільськогосподарських культур.

  Двічі на рік в Інституті видається Міжвідомчий тематичний науковий збірник "Зрошуване землеробство", який є фаховим науковим виданням.
   В нашій науково-дослідній установі Ви можете отримати консультаційні послуги та рекомендації щодо вирощування всіх сільськогосподарських культур в зрошуваних та неполивних умовах.
    Є акредитована лабораторія аналітичних досліджень, де надаються послуги з визначення агрохімічного аналізу ґрунту, аналізу ґрунту на вміст мікроорганізмів, технологічний аналіз зерна, біохімічний склад с.-г. продукції. Реалізується елітний насіннєвий матеріал пшениці озимої, ячменя озимого, сої, соняшнику, кукурудзи, люцерни, картоплі, ріпаку.
   Вже багато років при нашому Інституті функціонує база відпочинку «Науковець», де кожен охочий має можливість відпочити в затишних будиночках на березі Азовського моря.

Запрошуємо всіх бажаючих до співпраці з метою створення твердого фундаменту в сфері сільського господарства Південного Степу та по Україні в цілому!Joomla! Україна