Методична комісія

Склад Методичної комісії
Інституту зрошуваного землеробства  НААН

Коковіхін Сергій Васильович – заступник директора з наукової роботи, доктор с.–г. наук, професор – голова Методичної комісії

Грановська Людмила Миколаївна – завідувач відділу зрошуваного землеробства, доктор економічних наук, професор – заступник голови Методичної комісії

Малячук Анастасія Сергіївна – старший науковий співробітник відділу зрошуваного землеробства, кандидат с.–г. наук – секретар Методичної комісії

Лавриненко Юрій Олександрович – головний науковий співробітник відділу селекції, доктор с.–г. наук, професор, академік НААН – член комісії

Голобородько Станіслав Петрович – головний науковий співробітник відділу рослинництва та неполивного землеробства, доктор с.–г. наук, професор – член комісії

Балашова Галина Станіславівна – завідувач відділу біотехнології овочевих культур та картоплі, доктор  с.–г. наук, професор – член комісії

Малярчук Микола Петрович – головний науковий співробітник відділу зрошуваного землеробства, доктор с.–г. наук, старший науковий співробітник – член комісії

Біднина Ірина Олександрівна – вчений секретар, кандидат с.–г. наук, старший науковий співробітник – член комісії

Заєць Сергій Олександрович – завідувач відділу рослинництва та неполивного землеробства, кандидат с.–г. наук, старший науковий співробітник – член комісії

Влащук Анатолій Миколайович – завідувач відділу первинного та елітного насінництва, кандидат с.–г. наук, старший науковий співробітник  – член комісії

Тищенко Олена Дмитрівна – провідний науковий співробітник відділу селекції, кандидат с.–г. наук, старший науковий співробітник – член комісії