Напрями діяльності

Основні напрями діяльності Інституту зрошуваного землеробства НААН України:

 

  • Теоретичне обґрунтування раціонального природокористування та збереження родючості ґрунтів і навколишнього середовища;
  • Розробка та впровадження новітніх, адаптованих до посушливих умов зони, систем зрошуваного і неполивного землеробства;
  • Удосконалення і широке виробниче освоєння сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур, спрямованих на підвищення продуктивності та максимальне використання біокліматичного потенціалу зони та генетично обумовлених можливостей сортів і гібридів;
  • Створення та поширення в степовій зоні високопродуктивних конкурентоспроможних сортів та гібридів пшениці озимої, кукурудзи, сої, люцерни та томатів;
  • Відпрацювання організаційно-економічного механізму господарювання на зрошуваних землях та адаптація його до соціально-орієнтованих ринкових відносин;
  • Науково обґрунтоване ведення первинного та елітного насінництва районованих і перспективних сортів зернових, зернобобових, кормових, овочевих, технічних культур, багаторічних трав і картоплі спрямоване на забезпечення товаровиробників високоякісним насіннєвим матеріалом та координація насінницької роботи з метою проведення прискореного сортооновлення та сортозаміни в господарствах Херсонської області;
  • Підготовка здобувачів вищої освіти і підвищення кваліфікації наукових працівників та фахівців сільського господарства;
  • Інформаційно-консультативне забезпечення сільгосптоваровиробників регіону.