Наукова бібліотека

Пілярська Олена
 Завідувач - кандидат с.-г. наук
Пілярська Олена Олександрівна 
  Науково-технічна бібліотека Інституту зрошуваного землеробства НААН створена у 1889 році на базі провідної науково-дослідної установи на півдні України.
  Бібліотечний фонд багатогалузевий, комплектується літературою з питань аграрного виробництва, рослинництва, землеробства, сільськогосподарських меліорацій, ґрунтознавства, кормовиробництва, овочівництва та інших галузей сільського господарства.
   Фонд налічує понад 133 тис. примірників, серед яких книги, збірники наукових праць, методичні рекомендації, дисертації, періодичні видання, рукописні та електронні матеріали вітчизняних та іноземних видавництв. З новинками літератури можна ознайомитись на постійно діючих виставках: «Нові книги», «Нові періодичні видання», «Наукові праці співробітників ІЗЗ НААН», «Аграрна наука-виробництву», «На допомогу спеціалістам».
        Поряд з сучасними виданнями у бібліотеці є рідкісні видання, зокрема ранніх історичних періодів та значних етапів в історії нашої держави та інших країн. Особливо цінні книги, що видані в дореволюційний період, період Української революції 1917-1920 рр., довоєнний період 1921-1941 рр., період німецької окупації та реконструкції (1941-1948 рр.) і видані невеликим накладом. Є видання, які пов'язані з іменами видатних вчених аграрників, що зробили значний внесок у розвиток науки.
 
Бібліотека ІЗЗ НААНЕлектронна бібліотека
    В бібліотеці впроваджується інтегрована бібліотечно-бібліографічна система «ІРБІС», яка відповідає міжнародним вимогам, що пред'являються до сучасних бібліотечних систем, і, в той же час, підтримує всі бібліотечні традиції. Формується електронний каталог невід'ємна частина бібліотеки, аналог друкованого, але з більшими пошуковими можливостями.
      Джерелом поповнення баз даних є введення нових надходжень (книги, аналітичний розпис статей та періодичних видань, збірників наукових праць, авторефератів дисертацій.
 
Інформаційні послуги
      Забезпечити доступ до фонду бібліотеки Вам допоможе мережа каталогів і картотек, які знаходяться в читальному залі бібліотеки:
  • Алфавітний каталог (читацький)
  • Систематичний каталог (читацький)
  • Електронний каталог
Бібліотека ІЗЗ НААНСистема каталогів включає:
  • Каталог періодичних видань
  • Каталог наукових праць співробітників ІЗЗ (в т.ч. дисертацій та авторефератів дисертацій)
  • Алфавітний каталог іноземної літератури
Картотеки:
  • Систематична картотека статей
  • Краєзнавча
  • Предметна
У читальному залі можна скористуватись Електронним каталогом.
При користуванні каталогами та картотеками (традиційними та електронним) звертайтесь за консультаціями до бібліотечних працівників, які проінформують Вас з будь-якого питання.
 Бібліотека ІЗЗ НААН
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, «НАУКОВІ ЧИТАННЯ ДО 85-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОРЛЮКА АНАТОЛІЯ ПАВЛОВИЧА – ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО У ГАЛУЗІ СЕЛЕКЦІЇ ТА НАСІННИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР»присвяченої пам’яті доктора біологічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Орлюка Анатолія Павловича від 24 грудня 2021 року

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених «Наукове обґрунтування фітосанітарної безпеки України: теорія і практика» від 10 грудня 2021 року

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених "Інноваційні розробки молодих учених для сучасного аграрного виробництва", присвяченої присвяченої Дню науки в Україні  від 14 травня 2021 року
 
Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "ЗРОШЕННЯ – ВАГОМА СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА В УКРАЇНІ", присвяченої пам'яті доктора сільськогосподарських наук, професора, член-кореспондента Національної академії аграрних наук України, заслуженого агронома України, лауреата Державної премії України, видатного вченого у галузі зрошуваного землеробства СОБКА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСІЙОВИЧА від 25 березня 2021 року

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної online конференції молодих вчених "Науково практичні основи формування інноваційних агротехнологій – новітні підходи молодих вчених" від 19 травня 2020 року

Збірник матеріалів засідання круглого столу, присвяченого Всесвітньому дню ґрунтів "Наукове забезпечення та практичний досвід ґрунтозберігаючого землеробства" від 28 листопада 2019 року

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Сучасні розробки сільськогосподарської галузі – аграрній науці" від 21 вересня 2019 року присвяченої 95-й річниці з дня народження відомого вченого-агрохіміка, доктора сільськогосподарських наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Філіп'єва Івана Давидовича

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції  молодих учених "Інноваційні розробки в сільськогосподарській галузі - наукові пошуки молоді" від 16 травня 2019 року

Збірник матеріалів круглого столу "Ґрунтові ресурси: їх роль у збереженні екосистем та забезпеченні добробуту людини" від 06 грудня 2018 року

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції "Досягнення вітчизняної аграрної науки: історія, сучасний стан та перспективи розвитку" від 15 листопада 2018 року

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційні технології вирощування озимих і ярих зернових, технічних та бобових сільськогосподарських культур на зрошуваних і неполивних землях" від 31 травня 2018 року

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційні розробки молоді - сучасному землеробству" від 15 травня 2018 року

 Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції "Інноваційні технології та препарати в системі органічного землеробства Степу" від 06 березня 2018 року 

 Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції "Стан і перспективи розвитку селекції в умовах змін клімату" від 23 лютого 2018 року

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційні технології вирощування сільськогосподарських культур в умовах змін клімату" від 23 серпня 2017 року