Центр наукового забезпечення АПВ Херсонської області

Centre       Інститут є головною науковою установою регіонального центру наукового забезпечення агропромислового виробництва Херсонської області. Як вищезазначена головна установа регіонального центру, інститут має тісні зв’язки з сільськогосподарськими підприємствами, організаціями різних рівнів, колективними та фермерськими господарствами, виконує роботу з впровадження інновацій у виробництво.
     До роботи в Центрі наукового забезпечення АПВ Херсонської області залучено 12 організацій і установ членів Центру. 
      Загальна площа с/г угіль в регіоні складає 6613,1 тис. га, з яких орні землі становлять 5542,2 тис. га. В структурі ріллі зрошувані землі займають 15,3 % або 845,3 тис. га.
   Враховуючи, що вся територія Херсонської області знаходиться в зоні високої посушливості, з гідротермічним коефіцієнтом 0,40 – 0,65 тут розташована найбільша площа зрошуваних земель в Україні, яка складає 426,4 тис. га або 35% до ріллі (площа ріллі складає 1772,4 тис.га).
     Застосування інтенсивних технологій вирощування забезпечує отримання врожайності пшениці озимої на рівні 8,5 – 9,0 т/га, кукурудзи – 12,0 – 15,0 т/га, сої – 4,0 – 5,0 т/га. Вирощування овочевих культур на системах мікродощування та краплинного зрошення створює сприятливі умови для формування врожайності овочевих культур: огірків на рівні 100 – 130 т, помідорів  100 – 110 т, цибулі  80 – 100 т, кавунів 60 – 80 т з 1 га.
 
   Центр наукового забезпечення АПВ Херсонської області виконує роботи за Державними програмами наукових досліджень:
 • 1 «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління»;
 • 2 «Новітні системи землеробства і землекористування»;
 • 4 «Енергоощадні технологічні процеси і техніка»;
 • 7 «Сільськогосподарська мікробіологія»;
 • 12  «Захист рослин»;
 • 13 «Селекція зернових і зернобобових культур»;
 • 14 «Технології вирощування зернових культур. Селекція кукурудзи і сорго»;
 • 15 «Олійні культури»;
 • 17 «Картоплярство»;
 • 18 «Овочівництво і баштанництво»;
 • 22 «Корми і кормовий білок»;
 • 24 «Генофонд рослин»;
 • 40 «Аграрна економіка»;
 • 44 «Інноваційний розвиток»;
 • 45 «Зрошуване землеробство».
 
   Основні завдання центру:
- Надання практичної допомоги працівникам агропромислового виробництва з питань землеробства, тваринництва, рослинництва, механізації, переробки с/г продукції, економіки;
- Впровадження наукових розробок адаптованих до умов південного Степу через апробацію, доопрацювання і експериментальне випробування;
- Організація насінництва та племінної роботи;
- Ведення землеробства на зрошуваних і неполивних землях;
- Підготовка та підвищення кваліфікації працівників агропромислового виробництва.
   Завершені наукові розробки широко впроваджуються в господарствах південного регіону України з різним рівнем спеціалізації, завдяки широкому ознайомленню товаровиробників регіону з результатами експериментальних досліджень на науково-практичних конференціях, виставках-презентаціях, семінарах, демонстраційних полігонах.
  
 
   Склад Ради і Президії Ради з питань діяльності Центру наукового забезпечення АПВ Херсонської області Національної академії аграрних наук 
   Президія Ради:
1.

Вожегова Р. А.

 

директор ІЗЗ НААН,  голова Ради;

2.

Паливода О.М.

 

перший заступник голови Ради, начальник Департаменту АПР Херсонської обласної державної адміністрації

3.

Малярчук М.П.

 

заступник голови Ради, заступник Керівника ЦНЗ АПВ Херсонської області, головний науковий співробітник відділу зрошуваного землеробства ІЗЗ НААН

4

Дудченко В.В.

 

заступник голови Ради, директор Інституту рису НААН

5

Біляєва І.М.

 

відповідальний секретар Ради, завідувач відділу науково-інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності

 

Члени Ради:

6.

Степанова М.М.

 

заступник директора Департаменту розвитку сільського господарства та зрошення облдержадміністрації

7.

Кирилов Ю.Є.

 

ректор ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"

8.

Бардачов Ю.М.

 

ректор Національного технічного університету

9.

Ланкіна Н.П.

 

заступник начальника Департаменту АПР ХОДА

 

 

 

 

 
Aktova_zala_KonferenziaNaradaKonferencia_v_IZZ_NAANKrugliy_stilkonferencia19062014