Новини Ради молодих учених ІЗЗ НААН

RMU IZZ NAAN

 23-го червня 2017 року набрав чинності наказ МОН про зміни до положення про конкурс проектів молодих учених

 Опубліковано збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених "Інноваційні розробки молоді - агропромисловому виробництву", що відбулася в Інституті 28 квітня 2017 року. Скачати матеріали

 28.02.17 р. в Інституті зрошуваного землеробства НААН відбулися кандидатські іспити зі спеціальностей 06.01.05 – «селекція та насінництво», 06.01.09 – «рослинництво»

 До 18.03.2017 р. приймаються тези. БЕЗКОШТОВНО. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених "Еколого-економічні проблеми та перспективи розвитку водогосподарського комплексу України" (23-24 березня 2017 р.), присвячена Всесвітньому дню води

 Безкоштовні статті! Республіканське унітарне підприємство «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию»

 07.02.2017 р. Щорічне звітування аспірантів, докторантів і здобувачів наукового ступеня про виконану науково-дослідну роботу

 Спеціалізована вчена рада К 67.379.01 за спеціальністю 06.01.05 «Селекція і насінництво»  

Перша Спартакіада працівників наукових установ і організацій Національної аграрної академії наук України у Херсонській області 

Приймання методичною комісією Інституту зрошуваного землеробства НААН дослідів з пізніми культурами, які виконуються за завданнями програм наукових досліджень

 Перевірка та приймання польових дослідів, правильності ведення первинної документації  

Кандидатські іспити в ІЗЗ НААН зі спеціальностей 06.01.02 – «с.-г. меліорації», 06.01.05 – «селекція та насінництво», 06.01.09 – «рослинництво»

Вітаємо наукових співробітників ІЗЗ НААН з успішним захистом дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

29.04.16  Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Інноваційні розробки  молоді – сучасному землеробству»

Колектив ІЗЗ НААН щиро вітає наших колег та їх наукових керівників з успішним захистом кандидатських дисертацій!

Розглянуті питання правильного оформлення і написання звітів аспірантами про виконання їх роботи; ведення первинної документації і методична підготовка молодих учених до проведення досліджень

 2016 р. Оголошується прийом в аспірантуру Інституту зрошуваного землеробства НААН 

Правила подачі матеріалів до міжвідомчого тематичного наукового збірника "Зрошуване землеробство" 

Участь аспірантів ІЗЗ НААН у семінарі "Філософія української національної ідеї" 

Звіти аспірантів 2016 р. 

Спортивні змагання, присвячені Дню науки

 Участь у конкурсі на кращу наукову доповідь молодого вченого НААН

 24.04.15  Міжнародна наукова-практична конференція молодих учених "Актуальні питання ведення землеробства в умовах змін клімату"

Звітування аспірантів 2015 р.

Підсумки 2014 р. Оновлено актив Ради молодих учених

Науково-практична конференція «Методика проведення наукових досліджень та правила оформлення дисертаційних робіт» (ХДАУ)

Вельмишановні колеги!

 

Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення та Рада молодих вчених СГІ-НЦНС запрошують Вас взяти участь у роботі І інтернет-конференції молодих учених «Генетика та селекція сільськогосподарських рослин – від молекули до сорту», присвяченої 130-річчю з дня народження М.І. Вавилова, що відбудеться 7 серпня 2017 року.

 

 

 

Інформаційні листи українською та англійською мовами – в єдиному прикріпленому файлі.

 

 

 

З повагою,
оргкомітет конференції.