Разова спеціалізована вчена рада

Захисти докторів філософії

Ільченко Альона Сергіїівна

Cпеціальність: 201 - Агрономія
Назва дисертаційної роботи: "Створення вихідного матеріалу дляселекції соняшнику (Helianthus annus L.) на стійкість до ALS-інгібуючих гербіцидів"
Науковий керівник: Вареник Борис Федорович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Херсон, сел. Наддніпрянське, Інститут зрошуваного землеробства НААН, мала зала для засідань

Анотація дисертації

Дисертація

Адреси для зауважень

Відгук офіційного опонента Домарацький Є.О.

Відгук офіційного опонента Коваленко О.А.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Відео захисту

Відео захисту 2

Аудіо захисту

Наказ


Дубинська Олена Давидівна

Cпеціальність: 201 - Агрономія
Назва дисертаційної роботи: "Продуктивність сортів сої за інокуляції насіння бульбочковими й ендофітними бактеріями в умовах зрошення півдня України"
Науковий керівник: Голобородько Станіслав Петрович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Херсон, сел. Наддніпрянське, Інститут зрошуваного землеробства НААН, мала зала для засідань

Анотація дисертації

Дисертація

Адреси для зауважень

Відгук офіційного опонента Федорчук М.І.

Відгук офіційного опонента Жуйков О.Г.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Відео захисту

Відео захисту 2

Аудіо захисту

Наказ


Кисіль Людмила Богданівна

Cпеціальність: 201 - Агрономія
Назва дисертаційної роботи: "Продуктивність сортів ячменю озимого залежно від строків сівби і регуляторів росту на зрошуваних землях Південного Степу України"
Науковий керівник: Заєць Сергій Олександрович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Херсон, сел. Наддніпрянське, Інститут зрошуваного землеробства НААН, мала зала для засідань

Анотація дисертації

Дисертація

Адреси для зауважень

Відгук офіційного опонента Домарацький Є.О.

Відгук офіційного опонента Коваленко О.А.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Відео захисту

Відео захисту 2

Аудіо захисту

Наказ


Іванишин Олександр Степанович

Cпеціальність: 201 - Агрономія
Назва дисертаційної роботи: "Продуктивність різностиглих гібридів кукурудзи залежно від системи удобрення в умовах Західного Лісостепу"
Науковий керівник: Хоміна Вероніка Ярославівна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Херсон, сел. Наддніпрянське, Інститут зрошуваного землеробства НААН, мала зала для засідань

Анотація дисертації

Дисертація

Адреси для зауважень

Відгук офіційного опонента Федорчук М.І.

Відгук офіційного опонента Каращук Г.В.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Відео захисту 1

Відео захисту 2

Аудіо захисту

Наказ


Очкала Олександр Сергійович

Cпеціальність: 201 - Агрономія
Назва дисертаційної роботи: "Вихідний матеріал нуту звичайного (Cicer arietinum L.) з високим темпом проростання за низьких температур в умовах Південного Степу України"
Науковий керівник: Лаврова Галина Дмитрівна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Херсон, сел. Наддніпрянське, Інститут зрошуваного землеробства НААН, мала зала для засідань

Анотація дисертації

Дисертація

Адреси для зауважень

Відгук офіційного опонента Рудік О.Л.

Відгук офіційного опонента Кривенко А.І.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Відео захисту 1

Відео захисту 2

Аудіо захисту

Наказ


Сорокунський Сергій Сергійович

 Cпеціальність: 201 - Агрономія

Назва дисертаційної роботи: "Насіннєва продуктивність сортів гороху залежно від інокулянтів та захисту рослин в умовах Південного Степу України"
Науковий керівник: Вожегова Раїса Анатоліївна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Херсон, сел. Наддніпрянське, Інститут зрошуваного землеробства НААН, мала зала для засідань

Анотація дисертації

Дисертація

Адреси для зауважень

Відгук офіційного опонента Кривенко А.І.

Відгук офіційного опонента Каращук Г.В.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Відео захисту

Відео захисту 2

Аудіо захисту

Наказ

Мельніченко Ганна Валеріївна

Cпеціальність: 201 - Агрономія
Назва дисертаційної роботи: "Оцінка вихідного матеріалу на продуктивність та стійкість проти вилягання для створення сортів рису"
Науковий керівник: Вожегова Раїса Анатоліївна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Херсон, сел. Наддніпрянське, Інститут зрошуваного землеробства НААН, мала зала для засідань

Анотація дисертації

Дисертація

Адреси для зауважень

Відгук офіційного опонента Дробітько А.В.

Відгук офіційного опонента Базалій В.В.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Відео захисту

Аудіо захисту

Наказ

Ткач Маргарита Станіславівна
Cпеціальність: 201 - Агрономія
Назва дисертаційної роботи: "Урожайність та якість зерна сортів рису залежно від строків сівби та норм добрив"
Науковий керівник: Лавриненко Юрій Олександрович
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Херсон, сел. Наддніпрянське, Інститут зрошуваного землеробства НААН, мала зала для засідань

Анотація дисертації

Дисертація

Адреси для зауважень

Відгук офіційного опонента Панфілова А.В.

Відгук офіційного опонента Доморацького Є.О.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Відео захисту

Аудіо захисту

Наказ

Котов Борис Сергійович

Cпеціальність: 201 - Агрономія
Назва дисертаційної роботи: "Адаптивна здатність сортів картоплі при вирощуванні в умовах in vitro та двоврожайною культурою на півдні України"
Науковий керівник: Балашова Галина Станіславівна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Херсон, сел. Наддніпрянське, Інститут зрошуваного землеробства НААН, мала зала для засідань

Анотація дисертації

Дисертація

Адреси для зауважень

Відгук офіційного опонента Базалій В.В.

Відгук офіційного опонента Гордієнко В.В.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Відео захисту  Аудіо захисту

Наказ

Коновалова Віра Миколаївна
Cпеціальність: 201 - Агрономія
Назва дисертаційної роботи: "Насіннєва продуктивність сортів льону олійного залежно від умов зволоження та удобрення на півдні України"
Науковий керівник: Боровик Віра Олександрівна
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Херсон, сел. Наддніпрянське, Інститут зрошуваного землеробства НААН, мала зала для засідань

Анотація дисертації

Дисертація

Адреси для зауважень

Відгук офіційного опонента Бойчук І.В.

Відгук офіційного опонента Рябовол Л.О.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Відео захисту  Аудіо захисту

Наказ