злакові трави

З метою покращення природних кормових угідь та підвищення продуктивності сіножатей і пасовищ на землях виведених з активного обробітку, а також площах біля населених пунктів, створено сорти злакових трав з високою посухостійкістю та врожайністю. 

Стоколос безостий:

Житняк гребінчастий:

Грястиця збірна:

СОРТ СТОКОЛОСУ БЕЗОСТОГО

СИВАШ

Оригінатор:   Інститут зрошуваного землеробства НААН

Автори: Свиридов О.В., Кобиліна Н.О.

Висота рослин 140-148,6 см, кущ прямостоячий, добре залистяний.

Відносна залистяність станове 43,9%, листок восени, в рік висіву, середній за
шириною, м'який, темно-зеленого кольору. Волоть прямостояча, від
середнього до довгого розміру, темно-сірого кольору з фіолетовим відтінком,
насіння ланцетовидної форми, середнього розміру. Маса 1000 насінин 3,63-3,96 г.

Сорт – сінокісно-пасовищного типу використання створено для поновлення природних луків в умовах південного Степу України. Середньостиглий. Тривалість вегетаційного періоду від поновлення весняної вегетації до збиральної стиглості першого укосу 36-42 дні, насіння формує за 89-96 днів. Стійкий до вилягання та обсипання насіння. Технологічний. Довговічність у травостої складає 11-15 років.

Сорт – популяція стоколосу безостого Сиваш забезпечує в природних умовах півдня урожай зеленої маси 46,0; збір сухої речовини 16,4; насіння 0,48 т/га. Вміст білка в зеленій масі складає - 18,7, клітковини - 25,6. Збір білку з площі посіву становить 24,1 т/га.

Сорт занесений до Державного реєстру сортів рослин з 2008 року. 

СОРТ СТОКОЛОСУ БЕЗОСТОГО

БОРОЗЕНСЬКИЙ 7

Оригінатор: Інститут зрошуваного землеробства НААН

Автори: Свиридов О. В., Ілляшенко Н.О.

Біологічна характеристика: Сорт озимого типу розвитку, зимостійкий, середньостиглий, в умовах південного Степу дозріває на насіння за 88-90 днів. Кормову масу першого укосу при інтенсивному ранньовесняному використанні формує за 50-52 дні, в неполивних умовах 1-2 укоси.

В конкурсному сортовипробуванні без зрошення без зрошення отримано урожай: зеленої маси - 352-460ц/га; сіна – 88-120ц/га; насіння – 4,5ц/га. Він характеризується високою стійкістю до бурої іржі, борошнистої роси та посуховитривалістю.

Сорт призначений для сінокісно-пасовищного використання в травосумішках з бобовими травами в господарствах різних форм власності. При азотному мінеральному живленні формує продуктивний травостій протягом 10-15 років, що дає можливість його залучення до програм поновлення природних луків південного Степу.

СОРТ СТОКОЛОСУ БЕЗОСТОГО

ТАВРІЙСЬКИЙ

Оригінатор: Інститут зрошуваного землеробства НААН

Автори: Свиридов О.В., Ілляшенко Н.О., Миронова Л.М.

Біологічна характеристика: Сорт озимого типу розвитку, зимостійкий. Середньостиглий, в умовах південного Степу дозріває на насіння за 88-90 днів. Кормову масу першого укосу формує за 50-52 дні при ранньовесняному інтенсивному відростанні. За вегетаційний період витримує 5-6 укосів при зрошенні.

Високорослий (висота генеративних пагонів 136,0-158,3 см). Кущ прямостоячий, тонкостеблий, стійкий до вилягання. Кущистість велика (229,1 пагонів на одну рослину). Відносна облистянність становить 39-41 %. Після збирання насіння формує високий урожай отави. Стійкий до високих літніх температур, посухи. Витримує високий рівень підґрунтових вод, а також затоплення паводковими водами на протязі 45-56 днів.

Урожайність: біологічний потенціал сорту становить 678,3 ц/га зеленої маси, 287,3 ц/га сіна, 7,8 ц/га насіння при зрошенні. При конкурсному сортовипробуванні в 1994-1999 рр. в умовах зрошення було отримано в середньому урожай зеленої маси 580,6 ц/га, сіна 190,9 ц/га, насіння 5,6 ц/га, при вмісті сирого протеїну 19,3%, клітковини 32,6 %, що на 18,3 % перевищив за врожаєм зеленої маси районований сорт Дніпровський. В неполивних умовах в СВК «Борозенське» Великоолександрівському районі Херсонської області отримано в середньому по 3,8 ц\га насіння з площі насінника 40,0 га.

Сорт призначений для сінокісно-пасовищного використання в травосумішках з бобовими травами в господарствах різних форм власності південного регіону. При азотному мінеральному живленні формує продуктивний травостій на протязі 10-15 років, що дає можливість залучення його до програм поновлення природних луків південного Степу.

Сорт занесений до Державного реєстру сортів рослин з 2000 року.

СОРТ ГРЯСТИЦІ ЗБІРНОЇ

ІНГУЛКА 17

Оригінатор: Інститут зрошуваного землеробства НААН

Автори: Свиридов О. В., Кобиліна Н.О.

Біологічна характеристика: Сорт озимого типу розвитку, ранньостиглий, в умовах південного Степу дозріває за 68-70 днів, укісної стиглості досягає за 44-50 днів при ранньовесняному інтенсивному відростанні. Зимостійкий.

Високорослий (висота генеративних пагонів 117-120 см), кущ прямостоячий, тонкостебельний. Середня кущистість становить 112,5 пагонів на одну рослину. Стійкий до вилягання, добре облистяний.

Сорт придатний для вирощування як в умовах зрошення, так і неполивного землеробства.

Урожайні дані: в конкурсному сортовипробуванні без зрошення отримано зеленої маси – 372,1; сіна – 4,0 ц/га.

Характеризується високою стійкістю до ураження бурою іржею, борошнистою росою та посухо витривалістю. Висівається у травосумішках з люцерною, стоколосом безостим при сінокісному і пасовищному використанні.

Сорт занесений до Державного реєстру сортів рослин з 2009 року.

Занесений до Державного реєстру сортів рослин з 2009 року.

СОРТ ГРЯСТИЦІ ЗБІРНОЇ

ОЛЕШКА 14

Оригінатор: Інститут зрошуваного землеробства НААН

Автори: Свиридов О.В., Ілляшенко Н.О.

Біологічна характеристика. Сорт озимого типу розвитку. Середньостиглий, в умовах південного Степу дозріває на насіння за 75-80 днів, масу першого укосу формує за 40-56 днів при ранньовесняному інтенсивному відростанні. Зимостійкий.

Високорослий (висота генеративних пагонів 130-135 см). Кущ прямостоячий, тонкостеблий, стійкий до вилягання. Відносна облистяність 43,6-49,8%. Листя довге (40-55 см), ланцетоподібне, яскраво-зеленого кольору, з опушенням, м’яке. Волоть помірно стиснута, довжиною 15,5-18,2 см, безоста, жовтого кольору. Колоски яйцевидні, зібрані в мутовки.

При пізньолітньому строку сівби формує добре розвинуті рослини, які на першому році вегетації характеризуються високою конкурентноздатністю в суцільних рядкових посівах по відношенню до бур’янів. Після збирання насіння, при умові достатнього природного волого забезпечення, формує добрий урожай високоякісної кормової маси.

Стійкість до бурої іржі та борошнистої роси висока.

Сорт напівінтенсивного південного екотипу. Стійкий до високих літніх температур та посухи.

Урожайність: Біологічний потенціал сорту: зеленої маси - 66,0; сіна -
20,7 т/га, насіння 4,8 ц/га. Продуктивна довговічність у травостої 6-8 років.

Сорт занесений до Державного реєстру сортів рослин з 2001 року.

ГРЯСТИЦЯ ЗБІРНА

ХЕРСОНСЬКА РАННЯ 1

Оригінатор: Інститут зрошуваного землеробства НААН

Автори: Свиридов О.В., Голобородько С.П.

Біологічна характеристика: Сорт озимого типу розвитку. Ранньостиглий, в умовах південного Степу дозріває на насіння за 68 - 72 дні, а укісній стиглості досягає за 46 - 52 дні при ранньовесняному інтенсивному відростанні. Зимостійкий.

Високорослий (висота генеративних пагонів 120-130 см). Кущ прямостоячий, тонкостебельний. Середня кущистість становить 144,5 пагонів на одну рослину. Стійкий до вилягання. Відносна облистянність 40,0-48,3%.

При пізньолітньому строку сівби формує добре розвинуті рослини. При весняному інтенсивному відростанні вони характеризуються високою конкурентноздатністю відносно до бур’янів. Після збирання насіння формує добрий урожай високоякісної отави.

Стійкість до ураження борошнистою росою висока, бурою іржею - вище за середню.

Сорт інтенсивний, відноситься до луго-степового екотипу. Дуже добре озивається на азотні добрива (під І, ІІІ ІV укоси – N30); зрошення, витримує високий рівень підгрунтових вод. Стійкий до високих літніх температур, посухи.

Урожайні дані: Біологічний потенціал сорту 66,1 т/га зеленої маси, 20,7т/га сіна, 4,2 ц/га насіння. В умовах зрошення в середньому за 18 років отримано 56,4 т/га зеленої маси, 18,1 т/га сіна та 3,7 ц/га кондиційного насіння.

Сорт висівається у травосумішках з люцерною, стоколосом безостим при сінокісному та пасовищному використанні у південному регіоні України.

СОРТ ЖИТНЯКУ ГРЕБІНЧАСТОГО

КІМБУРН

Оригінатор: Інститут зрошуваного землеробства НААН

Автори: Свиридов О.В., Ілляшенко Н.О.

Біологічна характеристика: Сорт сінокісно-пасовищного використання, створений для залуження природних луків і пасовищ при природному вологозабезпеченні та при зрошенні в умовах південного степу України. Середньостиглий. Тривалість вегетаційного періоду від поновлення весняної вегетації до збиральної стиглості першого укосу 30-33 дні. Насіння формує за 69-76 днів.

Висота рослини 90-103,3 см. Кущ прямостоячий. Облистяність 43,9%. Листок довгий, м’який, яскраво-зеленого кольору. Колос прямостоячий, подовжено яйцевидно-овальної форми, від середнього до довгого. Маса 1000 насінин складає 1,74-1,96 г.

Стійкий до вилягання. Стійкий до ураження бурою іржею, борошнистою росою, сажкою. Зимостійкість висока. За умов дотримання технології вирощування, продуктивна довговічність в травостої 15 років і більше.

Урожайні дані: В умовах природного вологозабезпечення формує 8,2 т/га сухої речовини; 0,5-0,6 т/га насіння. В умовах зрошення збір сухої речовини у середньому складає 14,3 т/га; насіння 0,8-1,0 т/га.

СОРТ ЖИТНЯКУ ГРЕБІНЧАСТОГО

ЖАЙВОРОНОК

Оригінатор: Інститут зрошуваного землеробства НААН

Автори: Свиридов О.В., Кобиліна Н.О.

Біологічна характеристика: Сорт сінокісно-пасовищного використання, створений для залуження природних луків і пасовищ при природному вологозабезпеченні та при зрошенні в умовах південного степу України.
Ранньостиглий. Тривалість вегетаційного періоду від поновлення весняної вегетації до збиральної стиглості першого укосу 25-30 днів.

Висота рослини 82,8-101,5 см. Кущ прямостоячий, добре облистяний. Листок довгий, м’який, яскраво-зеленого кольору. Колос прямостоячий, подовжено яйцевидно-овальної форми, від середнього до довгого. Маса 1000 насінин складає 1,77-1,90 г.

Стійкий до вилягання та ураження бурою іржею, борошнистою росою, сажкою. Зимостійкість висока.

Урожайні дані: В умовах природного вологозабезпечення формує 8,8 т/га сухої речовини; 0,45 т/га насіння.