кукурудза

   Створені  гібриди кукурудзи ФАО 190-500 забезпечують урожайність 11,0-14,0 т/га зерна при вологості 12-14%, що дозволяє проводити збирання з мінімальними витратами на досушування та використовувати гібриди в енергоощадних технологіях.

©Азов, ©Арабат, ©Асканія, ©Інгульський, ©Каховський,
©Наддніпрянська 50 (гібридна популяція), ©Приморський, ©Сиваш,
©Скадовський, ©Тендра, ©Чонгар

Azov

Arabat

Askaniya

Ingulskiy

Kahovskiy

Naddnipryanska 50

Primorskiy

Sivash

Skadovskiy

Tendra

Chongar