люцерна

Створені сорти люцерни з урожайністю сухої речовини 11,0-12,5 т/га, насіння 0,4-0,6 т/га, які накопичують в ґрунті 2,5-2,65 ц/га біологічного азоту, що еквівалентно внесенню 7-8 ц/га аміачної селітри.

©Анжеліка, ©Веселка, ©Зоряна, ©Луїза, ©Надєжда, ©Вавіловка 2, ©Серафіма, ©Сінська, ©Унітро, ©Херсонська 9

Anzgelika

Vavilovka 2Veselka

Zoryana

Luiza

Nadezhda

Serafima

SinskaUnitro

Khersonska 9