помідор

   Створено 7 нових сортів помідору промислового типу. Потенційна врожайність у неполивних умовах становить 35-40 т/га, при зрошенні – 80-120 т/га з вмістом сухої речовини, відповідно - 7,2 і 5,6%. За продуктивністю не поступаються зарубіжним аналогам, а за якісними показниками плодів перевищують їх:

©Інгулецький, ©Кіммерієць, ©Кумач, ©Легінь,
©Наддніпрянський 1, ©Сармат, ©Тайм

 Рекомендовані для вирощування у відкритому ґрунті в зонах Степу та Лісостепу України

Inguletskiy

Kimmeriets

Kumatch

Leghin

Naddniprianskiy 1

Sarmat

Taym