Розробки

Наукові розробки ІЗЗ НААН

Реєстр наукових розробок Інституту зрошуваного землеробства НААН,
які пропонуються для реалізації вітчизняному агробізнесу

 

 • Нові конкурентоздатні сорти пшениці озимої, здатні забезпечити одержання сталих урожаїв високоякісного зерна в посушливих умовах степової зони Півдня України
     Нові сорти пшениці перевищують існуючі в Україні вітчизняні і закордонні аналоги за урожайністю, стійкістю до абіотичних і біотичних факторів, показниками якості зерна. Вони захищені патентами на сорти рослин, свідоцтвами про державну реєстрацію.
     Детальніше

    

 • Схема насінництва картоплі для умов півдня України з використанням методу двоврожайної культури   
 • Технологія вирощування продовольчої картоплі на зрошуваних землях в умовах Південного Степу   
 • Оздоровлений з використанням методів біотехнології та двоврожайної культури  насіннєвий матеріал картоплі
 • Екологічно–безпечні ресурсозберігаючі технології вирощування насіннєвої та продовольчої картоплі в умовах зрошення на півдні України з використанням методу двоврожайної культури
      Детальніше

 

 • Гібриди кукурудзи селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН
     Гібриди кукурудзи з високою адаптаційною здатністю, потенціалом продуктивності 11-16 т/га, підвищеною стійкістю до основних хвороб, шкідників, здатні ефективно використовувати вологу на формування високого врожаю, високотехнологічні, характеризуються швидкою вологовіддачею зерна при дозріванні. Насіння кукурудзи селекції ІЗЗ НААН є більш дешевшим порівняно із зарубіжними аналогами при еквівалентних показниках високої якості.
     Детальніше 

 

 • Селекція і насінництво люцерни посівної
     Детальніше

 

 • Нові конкурентоздатні сорти сої селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН
     Створені конкурентоздатні сорти сої, адаптовані до зрошуваних умов півдня України, стійкі до вилягання та ураження хворобами; з урожайністю зерна 3,5-4,5 т/га і більше, вмістом білку 38-42%, олії – 19-22% та з високими технологічними якостями.
     Детальніше 

 

 • Сорти помідору селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН
     В Інституті створюються нові сорти помідору промислового типу з урожайністю при зрошенні 80-120 т/га, в неполивних умовах 35-40 т/га, з вмістом сухої речовини, відповідно, 7,2 і 5,6%. Дані сорти за продуктивністю не поступаються зарубіжним аналогам, а за якісними показниками плодів перевищують їх.
     Детальніше 

 

 • Технологія вирощування томата, цибулі ріпчастої в сівозміні: томат – цибуля ріпчаста – ячмінь озимий на краплинному зрошенні
     Детальніше 


 • Сучасна технологія вирощування новітніх найбільш посухостійких сортів і гібридів зернового сорго, адаптованих до змін клімату в Південному Степу
     Детальніше 


 • Раціональні заходи збереження і підвищення родючості зрошуваних земель півдня України
     Детальніше 


 • Системи основного обробітку ґрунту і технічні засоби для їх реалізації в зрошуваних сівозмінах з різним рівнем насичення зерновими культурами
     
  Детальніше


 • Ресурсоощадні технологічні процеси основного обробітку ґрунту і «прямої сівби» сільськогосподарських культур в плодозмінних сівозмінах з індексом використання ріллі 1,20–1,25 на зрошенні Південного Степу України
     Детальніше 


 • Технології вирощування зернових, технічних, кормових культур і картоплі для умов зрошення півдня України
     Детальніше