Відділ біотехнології овочевих культур та картоплі

Балашова Галина Станіславівна Завідувач - доктор с.-г. наук, с.н.с
Балашова Галина Станіславівна

 Склад лабораторії:

Черниченко Ігор Іванович

ст. н.с., кандидат с.-г. наук, с.н.с.

Косенко Надія Павлівна

ст. н.с., кандидат с.-г. наук, с.н.с.

Нетіс Валерій Іванович

ст. н.с., кандидат с.-г. наук

Котова Олена Іванівна

н.с.

Бондаренко Катерина Олексіївна

н.с.

Коваленко Олексій Анатолійович

н.с.

Юзюк Олеся Олександрівна

н.с.

Погорєлова Валентина Олександрівна

н.с.

Стаднік Ірина Юріївна

лаборант

Лященко Л.Г.

технік

   

 

 

Лабораторія створена в Інституті в 1988 році на  базі групи південного картоплярства, яку до 1988 року очолювали М.С. Бойко та Б.О. Бенюх. З часу організації лабораторії до 2006 року завідуючою лабораторією була І.П. Бугаєва, з 2007 - А.І. Перчиць, 2008 р., з 2008 - А.О. Кузьмич, з жовтня 2011 року – Г.С. Балашова 

Співробітники лабораторії     Основними напрямками досліджень лабораторії є розробки, пов'язані зі створенням системи насінництва картоплі на півдні України в умовах зрошення з використанням біотехнологічних методів оздоровлення вихідного матеріалу ранніх та середньоранніх сортів з наступним розмноженням його в польових умовах двоврожайною культурою, а також розробка та удосконалення технології вирощування продовольчої та насіннєвої продукції.

Лабораторія біотехнології картоплі     У лабораторії мікроклонального розмноження дослідження спрямовані на оптимізацію умов росту та розвитку рослин культури in vitro з метою одержання максимальної кількості мікробульб з одиниці лабораторної площі (О.І. Котова). Уточнюється склад поживного середовища in vitro, визначаються оптимальні фото- та температурні режими культивування, розробляються прийоми, що дозволяють скоротити насамперед енергетичні витрати при вирощуванні вихідного матеріалу без негативного наслідку для кінцевого результату.

       В польових умовах науковцями розроблено схему насінницького процесу, яка увійшла складовою частиною в „Положення про насінництво картоплі України" (І.П. Бугаєва, Г.С. Балашова, І.І. Черниченко). Схема дозволяє одержувати еліту на третій рік репродукування двоврожайною культурою, що зберігає здоровий стан рослин протягом усього насінницького процесу вирощування матеріалу вищих репродукцій. Собівартість супереліти та еліти на Півдні на 12,3 та 11,4 % нижча, ніж собівартість відповідної категорії бульб привозного матеріалу. Дослідження довели не тільки принципову можливість, але і економічну доцільність створення насіннєвого матеріалу картоплі вищих репродукцій безпосередньо в регіоні.  

Лабораторія біотехнології картоплі

      Розроблено комплекс технологічних прийомів вирощування насіннєвої картоплі в літньому садінні свіжозібраними бульбами (А.І. Перчиць, І.П. Бугаєва, І.І. Черниченко, Г.С. Балашова, О.О. Черниченко), визначаються строки, густота, глибина садіння бульб, спосіб використання стимуляторів для переривання періоду спокою, ефективність різання великих бульб, захист від хвороб, способи зрошення, у тому числі краплинного.

       Враховуючи кліматичні особливості регіону, лабораторія спрямовує дослідження на можливість одержання максимального урожаю продовольчої продукції високої якості, починаючи з кінця травня (Г.С. Балашова, І.І. Черниченко, О.О. Черниченко). Лабораторія біотехнології картопліРозробляються прийоми підготовки садивного матеріалу, строки і способи його садіння; визначається вплив різних попередників та біологічних меліорантів на ріст та розвиток рослин, ураженість хворобами та продуктивність. Доведена ефективність осіннього нарізання гребенів у комплексі основної підготовки ґрунту та використання комбінованого агрегату при обробці гребенів до садіння і при догляді за рослинами в період вегетації. Дана порівняльна оцінка знарядь обробки ґрунту з активними та пасивними робочими органами, в тому числі в період догляду за посівами.

        Розробки лабораторії дозволяють одержати при ранньому збиранні та в літніх посадках свіжозібраними бульбами 150-180, в біологічній стиглості 350-400 ц/га, високоякісної продовольчої та насіннєвої продукції. Картоплярі Херсонської, Миколаївської, Одеської, Запорізької областей та АР Крим є постійними споживачами насіннєвого матеріалу картоплі вищих репродукцій, створеного у лабораторії, і користуються результатами досліджень з метою одержання високих та сталих урожаїв якісної продукції.

 

Контакти:

зав. лабораторії Балашова Галина Станіславівна: (050) 748-42-40;

лабораторія біотехнології картоплі: (0552) 361-118. 

Лабораторія біотехнології картопліЛабораторія біотехнології картоплі

Лабораторія біотехнології картоплі

Лабораторія біотехнології картопліЛабораторія біотехнології картопліЛабораторія біотехнології картоплі

Лабораторія біотехнології картоплі