Відділ маркетингу, трансферу інновацій та економічних досліджень

Біляєва І.М. 

Завідувач - доктор с.-г. наук, с.н.с.
Біляєва Ірина Миколаївна

     Основним завданням відділу є проведення досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій з метою адаптування діяльності Інституту та мережі його дослідних господарств до ринкових умов. Проведення маркетингових досліджень інфраструктури ринку наукової продукції, пропозицій і попиту на об'єкти інтелектуальної власності, платоспроможних сегментів ринку наукової продукції та перспективних напрямів наукових досліджень, результати яких мають комерційну спрямованість.

Склад відділу:

Бояркіна Любов Вадимівна пров.н.с., доктор с.-г. наук, с.н.с.
Керімов Алі Наріманович ст.н.с., доктор с.-г. наук
Пілярська Олена Олександрівна ст.н.с., кандидат с.-г. наук
Біднина Ірина Олександрівна ст.н.с., кандидат с.-г. наук, с.н.с.
Рубцов Данило Констянтинович ст.н.с., кандидат с.-г. наук
Бойценюк Христина Іванівна мол.н.с., аспірант
Шарій Віктор Олександрович мол.н.с., аспірант
Данілова Валерія Сергіївна фахівець
Майкут Любов Володимирівна фахівець

 Види послуг:
  • реклама сортів та гібридів сільськогосподарських культур селекції ІЗЗ;
  • надання інформації щодо проведення Інститутом заходів регіонального, всеукраїнського та міжнародного характеру;
  • розробка методичних основ здійснення трансферу інноваційної продукції та наповнення аграрного ринку;
  • організація реклами наукових конкурентоспроможних інноваційних розробок по основних елементах землеробства на зрошуваних і неполивних землях, комплексних новітніх технологіях вирощування зернових, кормових, технічних та овочевих культур, районованих сортах і гібридах сільськогосподарських культур селекції інституту;
  • здійснення авторського наукового супроводу;
  • надання науково-консультаційних та інформаційних послуг агроформуванням і сільському населенню в освоєнні методів прибуткового господарювання в умовах ринкової економіки.

Nauk-innov.viddilВиконуються:

- дослідження з питань інтелектуальної власності;

- завдання правової охорони об'єктів інтелектуальної власності інституту.

Виходячи з попиту споживачів на наукову продукцію:

  • здійснюється комерціалізація і капіталізація об'єктів інтелектуальної власності;
  • працює система отримання роялті за інноваційні розробки шляхом укладання ліцензійних договорів.