Відділ селекції

Марченко Т.Ю.

Завідувач – доктор с.-г. наук, с.н.с.
Марченко Тетяна Юріївна
 
Склад відділу:
Лавриненко Юрій Олександрович         гол. н.с., академік НААН, доктор с.-г. наук, професор
Базалій Галина Григоріївна пров. н.с., кандидат с.-г. наук, с.н.с.
Тищенко Олена Дмитрівна пров. н.с., кандидат с.-г. наук, с.н.с.
Боровик Віра Олександрівна пров. н.с., кандидат с.-г. наук, с.н.с.
Усик Людмила Олександрівна пров. н.с., кандидат с.-г. наук, с.н.с.
Тищенко Андрій Вікторович ст.н.с., кандидат с.-г. наук
Клубук Віктор Василійович ст.н.с., кандидат с.-г. наук
Жупина Андрій Юрійович н.с.
Кора Ірина Василіївна лаборант
Плотнікова Світлана Михайлівна лаборант
Гришина Валентина Юліанівн лаборант
Шрам Альона Михайлівна лаборант
Горячева Тетяна Вікторівна технік

 

    Відділ селекції є єдиним науковим підрозділом в структурі Національної академії аграрних наук, де ведеться селекція в зрошуваних умовах.

Відділ     Головним завданням відділу є створення нових сортів та гібридів як для умов зрошення, так і для умов природного зволоження. Фахівці відділу селекції надають консультації та науковий супровід з питань вирощування та насінництва сільськогосподарських культур, з яких ведеться селекційна робота. Селекціонери відділу тісно співпрацюють із вченими провідних наукових установ системи Академії, такими як Інститут землеробства степової зони (м. Дніпропетровськ), Селекційно-генетичний інститут (м. Одеса), Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва (м. Харків). Створені сорти та гібриди селекціонерів відділу селекції щорічно займають значну частку посівних площ не лише в південному регіоні, а й за його межами.
    Ряд сортів та гібридів протягом історії Інституту був визнаний національними стандартами, а саме: гібрид кукурудзи Перекоп, сорти сої - Діона, Юг 30 та Юг 40, пшениці озимої - Херсонська безоста, сорти люцерни - Сінська, Унітро. Досягнення  вчених-селекціонерів відділу були відзначені Державними нагородами. Так, доктор сільськогосподарських наук, професор Орлюк Анатолій Павлович був нагороджений Державною премією та отримав звання Заслуженого діяча науки і техніки України. Головний селекціонер Інституту, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Юрій Олександрович Лавриненко отримав Державну премію України в галузі науки і техніки 2020 року.

 

 Селекція пшениці

 Види послуг: 

  • Науковий супровід: рекомендації, консультації з вирощування високих врожаїв нових сортів пшениці озимої - м’якої та
   vid sel2020 6 твердої, демонстрація посівів та експонатів.

 • Аналітичні дослідження: біологічні особливості та господарська характеристика нових сортів, реакція їх на екологічні та агротехнічні заходи.
 • Реалізація продукції: насіння оригінальне.
    Відділ селекції  Основний напрям наукових досліджень сектору селекції і генетики пшениці - розробка теоретичних основ селекції і створення короткостеблових та середньорослих сортів озимої м'якої пшениці для зрошуваного і неполивного землеробства степової і лісостепової зон України.
     Виконані фундаментальні дослідження з питань генетики ознак і властивостей пшениці озимої, які визначають адаптивний і продуктивний потенціали сортів цієї культури та якість її зерна. Розроблені моделі і створені сорти пшениці озимої м'якої для умов зрошення з урожайним потенціалом 8-10 т/га. За умов виконання елементів сортової агротехніки така урожайність реалізується на 95-100%. Це сорти: Марія, Овідій, Кохана, Благо, Конка, Росинка, Бургунка, Анатолія, Ледя, Херсонська безоста, Херсонська 99,  які занесено до Державного реєстру сортів рослин України. У державному сортовипробуванні знаходиться сорт Кошова. Названі сорти при вирощуванні на неполивних ділянках формують урожайність по пару 7,0-7,5 т/га, по непарових попередниках- 4,0-5,0 т/га.
      Характерною властивістю сортів пшениці озимої м'якої є висока стійкість до абіотичних і біотичних факторів довкілля: низьких температур взимку і високих - влітку, поширених в Україні фітопатогенів - збудників борошнистої роси, бурої іржі, фузаріозів, септоріозу тощо. За якістю зерна сорти відносяться до сильних і цінних пшениць.
Відділ селекції
     Створено високоврожайні, достатньо зимостійкі і посухостійкі сорти пшениці озимої твердої, які в умовах півдня України здатні забезпечувати урожайність на зрошуваних полях 7,0-7,5 т/га, неполивних по кращих попередниках - 4,0-4,5 т/га. Це сорти: Дніпряна, Кассіопея, Андромеда, які занесені до Державного реєстру сортів рослин України. Створені в Інституті сорти пшениці озимої твердої формують зерно з високими макаронними якостями.
  Науковими співробітниками опубліковано більше 400 наукових праць, у тому числі 10 книг. Отримано 9 авторських свідоцтв на новостворені сорти пшениці озимої і 13 свідоцтв на патенти та винаходи. За великі досягнення у селекції сортів пшениці озимої інтенсивного типу, розробку теоретичних основ селекції доктор біологічних наук Орлюк Анатолій Павлович у 1997 році був удостоєний звання Лауреата Державної премії України у галузі науки і техніки, у 2011 році йому було присвоєне почесне звання Заслуженого діяча науки і техніки України.
 
 
Селекція кукурудзи

vid sel2020 3Види послуг:
 • Прискорене розмноження і забезпечення насінницьких господарств батьківськими формами перспективних гібридів
   кукурудзи;
 • Удосконалення та впровадження у виробництво агротехнічних заходів вирощування високоякісного насіння кукурудзи на ділянках гібридизації.
        Колектив сектору запрошує до співпраці для створення наукоємної продукції – ведення насінництва нових гібридів кукурудзи.
     На даний час у реєстрі сортів рослин, придатних до поширення в Україні, знаходяться гібриди кукурудзи: Чонгар, Азов, Арабат, Інгульський, Асканія, Каховський, Скадовський, Сиваш, Тендра, гібридна популяція Наддніпрянська 50.
DSC00139   Гібриди характеризуються потужним врожайним та адаптивним потенціалами, низьким рівнем збиральної вологості зерна та швидкими темпами її втрати при дозріванні. В даний час вчені-селекціонери сектору селекції кукурудзи працюють над розробкою морфо-біологічних та гетерозисних моделей гібридів кукурудзи для зрошуваних умов різних груп ФАО з врожайністю зерна 11-14 т/га та адаптованих до енергоощадних технологій вирощування. Спільно з відділом агротехнологій Інституту розробляються елементи сортової агротехніки нових гібридів, що дозволяє створювати комплексний продукт для агровиробника – гібрид та оптимальну технологію його вирощування і збирання. 
селекція

 

 
 
Селекція технічних культур
 


Вид послуг:

Науковий супровід: допомога у виборі сортів сої, які відповідають ґрунтово-кліматичним особливостям того чи іншого регіону;селекція характеристика сортів сої селекції Інституту, внесених до Державного реєстру сортів рослин України.
    В секторі проводиться агробіологічне вивчення вихідного матеріалу, пошук ефективних джерел і донорів резистентності, розробка теоретичних основ зі створення високопродуктивних сортів сої для умов зрошення півдня України.
  Селекційна робота в підрозділі проводиться з метою створення високопродуктивних сортів сої різних груп стиглості з урожайністю зерна: для скоростиглих - 2,5-3,0 т/га, для середньоранніх, середньостиглих – 3,5-4,5 т/га; з

соя

 тривалістю вегетаційного періоду від 90 до 125 днів, високим вмістом протеїну та олії.
     Виділено джерела скоростиглості сортів сої, високої зернової продуктивності та стійкості до вилягання, ураження грибковими, бактеріальними та вірусними хворобами, до розтріскування бобів, високого і стабільного вмісту білка й олії в насінні.
Створено вихідний матеріал, на основні якого самостійно і разом з іншими науково-дослідними установами виведено 24 сорти сої, в різні роки внесені до реєстру сортів рослин України та інших країн. 
   В 2014 році до Держреєстру занесено два сорти сої: Аратта, Святогор, в 2015 р. - Софія. Сорт Монарх проходить Державне сортовипробування.
  Ультраскоростиглий сорт Діона є абсолютно надійним попередником для озимих культур навіть у північних районах України, а в умовах зрошення його можна висівати як у поукісних, так і в післяжнивних посівах. Державною комісією з сортовипробування він визнаний НАЦІОНАЛЬНИМ СТАНДАРТОМ.
     Найбільш поширеними на сьогоднішній день є сорти: Діона, Фаетон, Даная, Аратта, Аполлон.

   Реалізація продукції: реалізація насіння сортів сої селекції нашого Інституту.

   Колекція сортів бавовнику. В секторі селекції технічних культур проводиться також унікальна робота з формування та збагачення цінним генофондом колекції бавовнику. Виведено і внесено до Державного реестру два середньо-волокнисті сорти бавовнику Дніпровський 5 і Підозерський 4. Це - скоростиглі сорти з тривалістю вегетаційного періоду 117-130 днів, високим темпом достигання коробочок І і II ярусів, виходом волокна 35-38%, які можна висівати на півдні України і в Криму.

  Інші послуги: запрошуємо до співпраці! Необхідні інвестори на скоростиглі сорти бавовнику Дніпровський 5, Підозерський 4 селекції Інституту зрошуваного землеробства.

соясоя соя

 

 Селекція люцерни

Види послуг:

 • консультативні послуги з питань ресурсозберігаючих технологій вирощування високоякісного насіння та кормової продукціївідділ люцерни люцерни;
 • забезпечення насінням високих репродукцій сортів люцерни;
 • апробація насіннєвих посівів.

         Основним напрямком наукових досліджень сектору є створення нових високоврожайних сортів люцерни з підвищеною азотфіксуючою здатністю, стоколосу безостого, грястиці збірної, житняку гребінчастого з широкими адаптаційними властивостями до дії негативних геокліматичних факторів півдня. Створено 9 сортів люцерни та 6 сортів злакових багаторічних трав, які внесено до Державного реєстру сортів України і надано статус Національного надбання держави.
         Наукові дослідження з вивчення існуючого та створення нового високоврожайного селекційного матеріалу люцерни було розпочато у 1946 році під керівництвом видатних вчених С.М. Підозерського та С.О. Гладкова - Лауреата Державної премії України, Л.С. Гасаненко – Лауреата Державної премії України, Заслуженого працівника сільського господарства.
             Першими сортами, які створені в інституті, були сорти люцерни посівної Херсонська 1 (для суходолу) і Херсонська 7 (для зрошення). Вони районовані у 1956 та 1972 роках.
          У зв'язку з розширенням рисосіяння на півдні України виникла необхідність у сортах люцерни з підвищеною стійкістю до високого рівня ґрунтових вод та стійкістю до поливу затопленням рослин на рисових чеках. Такими властивостями характеризується сорт інтенсивного типу Херсонська 9.

lucerna1       У 1982 та 1986 році науковцями були створені сорти люцерни Надєжда і Сінська з високою насіннєвою продуктивністю 7,9-11,4 ц/га та врожаєм зеленої маси 700-850 ц/га при зрошенні.                                                  У 1995 році до Реєстру сортів рослин України був занесений перший сорт люцерни з підвищеною азотфіксуючою активністю Унітро, який здатний накопичувати в ґрунті 2,4 ц/га біологічного азоту. Під керівництвом О.Д. Тищенко і Л.С. Гасаненко були розроблені нові методи селекції, що сприяли створенню селекційного матеріалу люцерни з підвищеним накопиченням в ґрунті кореневої маси та високою азотфіксуючою здатністю. Результатами роботи в даному напрямку стали високопродуктивні сорти з вищезазначеними ознаками: Веселка (1998 р.), Серафіма (2004 р.). В 2010 р. до Реєстру сортів рослин був занесений новий новий сорт люцерни Зоряна, який за рівнем накопичення кореневої маси та біологічного азоту в ґрунті в 1,5 рази перевищує національний стандарт України – сорт Надєжда та відрізняється від попередніх сортів ознакою поліфілії.

люцерна Вирощується оригінальне та елітне насіння в Інституті зрошуваного землеробства НААН, дослідних господарствах "Копані", "Асканійське" та ТОВ "Золотий Колос".
        Селекція злакових багаторічних трав була розпочата в 1978 році під керівництвом О.В. Свиридова. Селекційна робота по створенню нових високоврожайних сортів багаторічних злакових трав, максимально адаптованих до місцевих умов, має велике значення для зміцнення кормової бази. Внаслідок проведеної селекційної роботи створені конкурентноспроможні сорти злакових багаторічних трав південного екотипу для сіножатей і пасовищ в умовах посушливого степу України, занесені до Державного реєстру сортів рослин України:

   Стоколос безостий: Таврійський – інтенсивного типу, при зрошенні та високому рівні ґрунтових вод, середньостиглий, високоврожайний, солевитривалий, для поновлення природних лук.

Відділ селекції Сиваш – напівінтенсивного типу, посухостійкий, зимостійкий, середньостиглий, для зрошення та неполивного землеробства.
 Борозенський 7 – напівінтенсивного типу, посухостійкий, середньостиглий, для зрошення та неполивного землеробства.
   Грястиця збірна: Олешка 14 – інтенсивного типу при зрошенні, посухостійкий, ранньостиглий, високоврожайний. Інгулка 17 – напівінтенсивного типу, ранньостиглий, високоврожайний, посуховитривалий, придатний до вирощування в умовах зрошування та неполивного землеробства.
    Житняк гребінчастий: Кінбурн – інтенсивного типу, посухостійкий, високоурожайний, витримує 8 років продуктивного травостою, середньостиглий.

   В 2014 році сорт житняка гребінчастого Жайворонок занесено до Державного реєстру сортів рослин України.