Захист дисертацій

Оприлюднення дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів у спецраді К 67.379.01

Довбуш Олена Семенівна

Назва дисертаційної роботи: Вплив мікродобрив та фракційного складу посівного матеріалу на урожайність і якість насіння сортів рису

Науковий керівник: д.с.г.н., проф., чл.-кор. НААН Лавриненко Ю.О.

Дата захисту: 15.02.2018 р.

Назва спеціальності: 06.01.05 "Селекція і насінництво"

Здобуття наукового ступеня: кандидат сільськогосподарських наук

 

Дата


Спец.


ПІБ здобувача


Матеріали для розгляду


Відгуки опонентів


15.02.2018

06.01.05

Довбуш Олена Семенівна

автореферат

дисертація

відгук Кочмарського В.С.
відгук Голуб Є.А.

24.11.2017

06.01.05

Шапарь Людмила Володимирівна

автореферат

дисертація

відгук Базалія В.В.
відгук Цилінка М.І.