Відділ агротехнологій

Сергій Олександрович Заєць Завідувач – кандидат с.-г. наук
Сергій Олександрович Заєць

   Основний напрямок науково-технічної діяльності відділу полягає в удосконаленні існуючих  та розробці інноваційних технологій вирощування зернових, олійних і кормових культур на зрошуваних і неполивних землях півдня України.agrotehnolog

 

 

Склад відділу:

Голобородько Станіслав Петрович         гол. н.с., доктор с.-г. наук, професор,
Коваленко Олексій Анатолійович ст. н.с., кандидат с.-г. наук,
Василенко Руслан Миколайович ст. н.с., кандидат с.-г. наук,
Онуфран Людмила Іванівна ст. н.с., кандидат с.-г. наук,
Нетіс Валерій Іванович н.с.,
Фундират Катерина Сергіївна н.с.,
Погинайко Олена Анатоліївна
 
мол. н.с.,
Музика Віталій Євгенович
 
фахівець

 

 Види послуг відділу агротехнологій:

 • Відділ агротехнологійНауковий супровід:
  • ресурсозберігаючі технології вирощування пшениці озимої й ярої, ячменю озимого, сої, кормових і зернофуражних культур і багаторічних трав на зрошуваних землях;
  • адаптовані технології вирощування ячменю ярого і льону олійного на неполивних землях;
  • сучасна технологія поліпшення природних кормових угідь;
  • удосконалена технологія вирощування пшениці озимої, яка забезпечує на неполивних землях  врожайність 5-6 т/га та на зрошенні 6-7 т/га з якістю зерна 2-3 класу ДСТУ 3768: 2010.
 • Реалізація продукції : реалізація елітного і репродукційного насіння пшениці озимої і сої.
 • Інші послуги: співробітники відділу агротехнологій можуть надавати господарствам практичну допомогу з технології вирощування зернових, олійних і кормових культур в умовах зрошення і богари.

Відділ агротехнологійПо закінчених наукових розробках за 2005-2010 роки отримано 15 деклараційних патентів, з яких 4 на способи вирощування пшениці озимої, 3 - на способи вирощування ячменю озимого та по 1 - на способи вирощування пшениці ярої, сої, амаранту і багаторічних трав (при літніх строках сівби) на зрошуваних землях. Також по 1 способу на вирощування ячменю ярого, льону олійного, гарбуза та італійського проса на неполивних землях. Усі вони успішно пройшли виробниче випробування і широко впроваджуються у виробництво.

Технології вирощування зернових, олійних і кормових культур, що пройшли апробацію й пропонуються для впровадження:

 • Відділ агротехнологійресурсозберігаючі технології вирощування пшениці озимої, які забезпечують одержання врожаю зерна на неполивних землях півдня України на рівні 4,5-5,0 т/га, а в умовах зрошення – 6,0-7,0 т/га при зменшенні витрат коштів на добрива, пестициди й воду на 28-30% та 11% на паливо, що підвищує в 1,5 рази чистий прибуток і майже вдвічі рентабельність виробництва зерна;
 • ресурсозберігаюча технологія вирощування ячменю озимого, яка забезпечує одержання врожаю зерна в умовах зрошення на рівні 5,5-6,0 т/га, а на неполивних землях півдня України – 4,0-4,5 т/га при зменшенні витрат ресурсів на 19-23 %, що підвищує умовний чистий прибуток на 300-350 грн./га;
 • ресурсозберігаюча технологія вирощування сої на зрошуваних землях, яка забезпечує одержання врожаю зерна сої 2,5-3,0 т/га при обробці насіння штамом нітрагіну та зменшенні на 50% витрат на внесення гербіцидів, що підвищує в 1,3-1,5 рази чистий прибуток та рентабельність виробництва зерна;
 • сучасна технологія вирощування пшениці ярої в умовах зрошення, яка забезпечує одержання врожаю зерна 3,5-4,0 т/га при оптимізації параметрів елементів технології вирощування в умовах зрошення;
 • адаптивна технологія вирощування ячменю ярого, яка забезпечує одержання врожаю зерна 3,6-4,2 т/га при адаптації елементів технології до конкретних природно-кліматичних, економічних і господарських умов виробництва;
 • Відділ агротехнологійадаптивна технологія вирощування льону олійного, яка забезпечує одержання врожаю насіння 1,5-2,0 т/га шляхом оптимізації умов вирощування та комплексу агротехнічних прийомів;
 • удосконалена технологія вирощування озимої пшениці, яка відповідає світовому рівню і забезпечує на неполивних землях врожайність 5-6 т/га, а при зрошенні 6-7 т/га з якістю зерна 2-3 класу ДСТУ 3768: 2010;
 • сучасна технологія вирощування пшениці ярої на зрошуваних землях, яка забезпечує врожайність 4 т/га з якістю зерна 2-3 класу ДСТУ 3768: 2010;
 • енергозберігаючі технології вирощування кормових і зернофуражних культур при зрошенні, які забезпечують одержання на богарі 3,5-4,0, а на зрошенні 8-10 т/га кормових одиниць, 1,1-1,2 т/га перетравного протеїну при зниженні енергетичних витрат на 15-20%;
 • технологія поліпшення природних кормових угідь, яка підвищує продуктивність природних фітоценозів в 1,5-2,0 рази і за рахунок низьковитратних прийомів поверхневого обробітку ґрунту та оптимізації елементів технології економія ресурсів становить 58%.Відділ агротехнологій